Monthly Archives: maj 2012

Sociala medier viktigt för karriären

Sociala medier är ingen tidsbov – det är ett sätt att ta steg framåt i karriären. Framgångsrika medarbetare är dubbelt så ofta aktiva i sociala nätverk visar en ny studie. Dessutom trivs de bättre på jobbet.

I mitten av maj lanserades en europeisk studie information från 2700 företagschefer i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien och Sverige. Bakom studien står Google. Studiens avsikt var att förstå hur sociala verktyg används i företagsverksamheten och vilken effekt de har på människors arbetsdagar och karriärer. Man fann att sociala medier var ett viktigt verktyg för att klättra på karriärstegen.

De främsta anledningarna till att de tillfrågade i studien använder sociala verktyg är:
– Att snabbare hitta personer, information eller expertis (41%)
– Samarbete och kunskapsutbyte (37%)
– Bredda personliga nätverk, bygga professionella relationer, höja profilen och skapa communities (34%)
– Minska mejlens volym och längd (31%)

Studien visar att flitiga användare av sociala verktyg på arbetsplatsen är:

 • Mer framgångsrika
 • 86% har nyligen blivit befordrade och 72% säger att de sannolikt kommer att befordras, jämfört med 61% och 39% av icke-användare
 • Mer än dubbelt så stor chans att dessa personer arbetar på snabbväxande företag jämfört med icke-användare
 • Trivs bättre på jobbet
 • Över en tredjedel (38%) är mycket nöjda med sina jobb – jämfört med 18% av icke-användarna
 • 64% är mycket troligen villiga att rekommendera sin arbetsplats – jämfört med 42% av icke-användarna
 • Mer produktiva
 • Tror de skulle vara 25% mer produktiva och effektiva genom användning av sociala verktyg
 • Alla användare:
 • Säger att de skulle kunna vara 20% mer produktiva om de använde sociala verktyg
 • En tredjedel använder sociala verktyg dagligen för affärsändamål
 • Seniora chefer använda dem oftare – 71% använder dem minst en gång i veckan, jämfört med 49% av mer juniora chefer
 • Anställda i Spanien och Italien är mest entusiastiska om sociala verktyg

Vad gör vi på Facebook?

Vi lägger mycket tid på Facebook, väldigt mycket tid! Forskningen säger olika om exakt hur mycket tid, men i snitt verkar vi svenskar lägga närmare en timme om dagen. 9,3 billioner timmar spenderades globalt per månad på Facebook under 2011.  Generellt är spenderar kvinnor mer tid på Facebook än män. Sveriges största Facebook-studie fick fram att vi i snitt lägger 72 min om dagen på Facebook, men så vet vi också att vårt urval kan tendera att vara något mer flitiga internetanvändare. Något som vi också diskuterar i vår rapport.

Facebook är en naturlig del av vårt sätt att umgås och kommunicera idag, och därför är det inte så konstigt att det tar mycket tid av vår vardag. Det är en naturlig utveckling i ett digitalt samhälle. Frågan är ju vad vi gör all denna tid på Facebook? Och hur skiljer sig vårt beteende åt mellan kön och ålder?

Inte så förvånande använder vi Facebook till precis det som är meningen – att vara sociala och nätverka. Men vi lägger också mycket tid på att titta på andras bilder, visa uppskattning och fördriva tiden. Vi är också nyfikna på att ta reda på vad gamla vänner har för sig.

Skillnad mellan kön och ålder

Vi kan se i studien att det skiljer sig en hel del mellan vad män och kvinnor gör på Facebook, men också i ålder. Kvinnor tenderar att visa mer uppskattning i sociala kanaler.

När vi jämför ålder och beteende på Facebook kan vi se att den yngre målgruppen fördriver mer tid på Facebook och att den äldre målgruppen lägger större vikt vid att bekräfta sina relationer på Facebook. Det är fler i den äldre generationen som använder Facebook till att lära känna nya personer.

Privat, professionellt och B2B i sociala medier

Frågan om privat och professionellt i sociala medier är ganska uppmärksammad men än så länge inte så väl utforskad. Företag provar sig fram och ser vad som funkar och inte. Speciellt lite vet vi om B2B-kommunikation i sociala medier. Det verkar finnas två läger. Det ena utgår från att eftersom man gör affärer med företag är det ingen mening med att använda sociala medier. Det andra lägret tycker tvärt om och använder argumentet att ”människor köper, inte företag” eller ”företag är också människor” och rättfärdigar att använda en kommunikationsstrategi som är anpassad till marknadsföring av konsumentprodukter. De senare argumenten i sig stämmer i fråga om att privatpersoner och representanter för företag i samma utsträckning påverkas av känslomässiga argument. Båda lägren är problematiska eftersom det första helt går miste om de möjligheter som finns i sociala medier, medan det andra riskerar att slösa resurser på kommunikation som ger liten eller till och med negativ effekt. I många fall har människor en tydlig uppdelning mellan vilka olika kanaler de använder för privata och yrkesmässiga syften, vilket innebär att de i vissa kanaler är mer mottagliga för vissa typer av budskap.

Vill du få jobbrelaterade telefonsamtal på kvällstid framför TV:n eller på arbetstid?
Vill du se annonser i Dagens Industri eller i romanen du läser på balkongen en lördagseftermiddag?

En person har ofta flera olika roller. Man delar in sitt liv i en yrkesmässig roll och en privat roll. Ofta finns ännu flera; till exempel rollen som varannanveckas-mamma och rollen som singelkvinna de andra veckorna. Rollen som säljare och rollen som styrelseordförande. Vilken roll du är just nu avgör vilken kommunikation du är som mest mottaglig för. Det är inga vattentäta skott, men sannolikheten att du ska fastna för en annons om kontorsmaterial är avsevärt mycket större om den presenteras i Dagens Industri som du läser i din yrkesroll, än om den presenteras i tidningen Vagabond som du läser i en privat roll.

Det låter som att det bara är att välja en yrkesmässig kanal när vi kommunicerar B2B-budskap i sociala medier. Riktigt så enkelt är det inte eftersom det faktiskt inte finns tillräcklig kunskap om vilka sociala medier vi använder i vilken roll. Det kan vara rimligt att anta att till exempel LinkedIn som tydligt kommuniceras som en karriärsplattform är ett medie som används i yrkesrollen. Facebook skulle kunna antas vara ett medie som främst används i en privat roll (trots att det i hög grad används under arbetstid). Det är dock inte självklart att det stämmer. Många använder Facebook även i en sin yrkesroll.
Kanske är det bästa att när man ska kommunicera B2B i sociala medier helt enkelt att ställa sig frågan: vilket socialt medie är det mest sannolikt att personen jag vill nå använder i sin yrkesroll? Det borde vara där vi har bäst chans att nå fram med vårt budskap.

Sigrid Hellberg är Businessdesigner och driver tillsammans med David Joelsson businessdesignbyrån Prototyp. Prototyp hjälper företag att utveckla sina verksamheter med hjälp av arbetssättet och förhållningssättet design.

Inspiration by Berghs

Sverige är ett kreativt folk. Vi kan skryta med flera digitala tjänster som har förändrat både musikindustrin och spelbranschen. Vi har också studenter som utmärker sig i internationella reklamtävlingar och hyllas runt om i världen. Denna gång är det studenter från Berghs som har vunnit pris i Clio Awards 2012 och i One Shows studenttävling. Se och inspireras. Heja Sverige!


Daniel Lunde, Patrik Beskow och David Alledal vann silver i kategorin ”Integrated Campaign” med Made by Waves.


I kategorierna ”Integrated Campaign” och ”Interactive” vann Michal Sitkiewicz, Eva Wallmark, Kristofer Salsborn och Rickard Beskow brons för Post from Japan/Visit Japan.


I One Shows studenttävling vann Eva Wallmark, Michal Sitkiewicz, Rikard Beskow, Andreas Ekelund och Viktor Jacobsson guld för kampanjen Death Bet, som också fick ”Honorary mention” i Client Pitch.