Monthly Archives: december 2012

#4 Bildens fortsatta betydelse

2012 brukar kallas bildens år, men bildens betydelse i sociala medier bara fortsätter att växa.  Bilden är och förblir ännu viktigare för att bygga varumärke. Stillbilder såväl som rörliga. Den visuella kommunikationen fortsätter att vara en viktig prioritering för att lyckas i sociala medier.

När Facebook utvecklade Timeline och sin nya graphrank valde man att prioritera bilder högre än statusuppdateringar. Och det är ingen slump, en bild engagerar mer än text. Vi såg bland annat i vår Facebookundersökning att titta på andras bilder är något av det som vi helst gör på Facebook.

2012 var året som sociala medier med bilder i fokus intog arenan. Facebook valde att köpa Instagram för 1 miljard USD utan att tjänsten ens gått med 1 dollar i vinst. Facebook skapade också profil och företagssidor med mer vikt på bilder, ett headerphoto och större utrymme i flödet. Pinterest intog  Sverige i början av 2012 och tog snabbt en självklar plats bland de sociala kanalerna.Vi vet också att bloggar med bra bilder ofta har fler läsare än en blogg som inte har det.

2013 fortsätter bildens betydelse i sociala medier att växa. Lifelogging, att vi delar med oss av vår vardag genom bilder, och text, växer ännu mer. Och det beror mycket på att tekniken utvecklas. Mobilkamerorna blir bättre, och i andra ändan levererar kameratillverkarna kameror med uppkoppling och delningsfunktioner direkt till sociala kanaler. Proffskameror med uppkoppling har funnits ett tag men nu levereras också amatörkameror som vänder sig till bloggare och vanliga personer som vill ta fina bilder men också dela dem med sina vänner på en gång. Det gör att vi kommer att få se högre kvalitet på bilder i sociala kanaler.

Vi kommer också se en utveckling av rörlig bild som kommunikationssätt. Lifelogging kameran Memoto är en fingervisning på hur det kan se ut. Memoto är en kamera helt utan knappar som bärs av användaren hela tiden och som automatiskt fotar vad som händer var 30:e sekund. Det är produkten. Ett livsflöde med bilder från viktiga händelser i livet, geotaggade och synkade med en molntjänst samt möjliga att dela med vänner och bekanta.

#3 Ökad relevans av innehåll

Relevansen av innehållet blir viktigare, och content marketing hamnar i fokus. Allt vi gör måste utgå från målgruppen. Under 2013 måste kunderna vara hjärtat i all kommunikation som företaget gör. Kunderna blir marknadsförarna, på riktigt.

Vi är individer, inte en räckvidd. Vi vill ha personligt skräddarsytt innehåll som är relevant och inspirerande för oss. Det här är något som vi pratat om ett tag, men under 2013 kommer vi att se att fler företag satsar mer på innehållet än att bara ändra namn i inledningstexten. Man förstår skillnaden på information och innehåll, och hur viktigt det är.

När all kommunikation handlar om att utgå från kunderna så gäller det för företag att inse att det är när våra vänner blir avsändare som innehållet blir som mest relevant för oss. Alltså ska fokus hamna på att få sin kundgrupp att prata om det företag har och erbjuder, dvs. dela inlägg på Facebook vidare eller prata om upplevelsen kring det innehåll som når oss. 3 av 4 företag uppger att de kommer att öka sina investeringar i sociala medier under 2013, jag tror att en stor del kommer att ligga på att få fram relevant innehåll för målgruppen.

Kontrasten blir när vi samtidigt kommer att se en ökning av sponsrat och betalt material i sociala medier. Något som också kommer att skräddarsys och anpassas ännu mer för att bli mer relevant för oss som individer.

 

#2 Gränsen mellan online och offline suddas ut

Jag fortsätter fördjupningen i min spaning på trender i sociala medier under 2013.

The year of Internet of things
Det digitala och fysiska mötet flyter samman allt mer i ett samhälle där gränsen mellan online och offline suddas ut. Under 2013 kommer länken mellan den digitala och fysiska världen att utvecklas. En stor anledning är utvecklingen av Internet of Things som bidrar till att vi ständigt är uppkopplade. Den digitala utvecklingen och det digitala tänkandet kommer få oss att omdefiniera vad saker är.  Vi är i en era där vi går från att kommunicera digitalt med varandra till att börja kommunicera med prylar och produkter.

Att gränsen mellan online och offline suddas ut är inget nytt  utan något man redan pratade om under 2011. Under 2012 så har utvecklingen tagit oss några steg mot målet. Den stora skillnaden som kommer att ske under 2013 är att vi inte längre kommer behöver göra aktiva val för att koppla upp oss och bli online. Det sker ändå. Gränserna mellan det digitala och mänskliga suddas ut – ett trådlöst samhälle skapas. Gratis och tillgänglig Wifi, och utvecklat mobilnät, kommer bli ännu viktigare.

Man siar att det kommer att finnas 20 miljarder uppkopplade enheter 2020. Som jag nämnde i mitt blogginlägg igår så kommer vi få se fler browser-vänliga butiker, men även mobilen kommer bli ett viktigt redskap tillsammans med uppkopplade bilar, kameror och hem. Även kläder som är uppkopplade kommer att möta oss.

Google glasses som presenterades tidigare i år är ett tydligt exempel på vart vi är på väg. Det är inte framtid, de finns att köpa för billig slant efter nyår.

#1 Sociala medier – en del i affärsmodellen

Jag skrev igår ett inlägg med sju spaningar för sociala medier 2013. Jag kommer under de kommande dagarna gå igenom varje spaning lite djupare i separata blogginlägg.

Sociala medier – en del i affärsmodellen.
Det är många företag som fortfarande ser sociala medier som en separat del i sin verksamhet. Man tar fram en strategi och börjar vara aktiv i kanalerna, men sen tar man det inte längre. Jag hoppas, och tror, att 2013 är året som det kommer ske en förändring. Fler företag kommer att inse att sociala medier inte är en separat del utan en grundläggande fråga som man måste ta hänsyn till för att överleva som verksamhet. Sociala medier måste genomsyra hela organisationen och tankesättet för att utveckla den befintliga affärsmodellen. Det är en fråga för ledning och styrelse.

Man kan inte längre leva med en affärsmodell för en analog marknad, den måste utvecklas i takt med det digitala samhället. Morgondagens affärsmodeller ska inte bara att kunna anpassa sig till förändringar, de måste bidra till att driva den förändringen.

Idag är digitalt inbäddat i livet för miljontals människor och en generation som aldrig har vet något annat än digitalt tänkande växer upp och tar plats i företagen. Företag bör lägga kraft på att fundera över vad som är teknisk möjligt, idag och i framtiden, och tänka mer innovationsmässigt än branschspecifikt.

Till exempel behöver företag våga öppna sina innovationsprocesser och använda konsumenternas kreativitet. Produkter kommer behöva utvecklas med digital koppling i fokus – till exempel browser-vänliga butiker där länken mellan den analoga och digitala världen blir en helhetsupplevelse . Mobilen är och kommer att bli ett ännu viktigare verktyg i såväl kommunikation som shopping.

Det finns företag som för länge sedan anpassat sin verksamhet till det digitala samhället. Men det finns också många företag som har en lång väg kvar att gå.

Trender i sociala medier 2013

2012 är känt som bildens år och under året har användandet av bilden för att bygga varumärke verkligen utvecklats. Inte minst på grund av sociala medier som Pinterest och Instagram. Bilden har också fått en viktig funktion för att fånga läsarens uppmärksamhet. En statusuppdatering utan bild får sällan lika mycket interaktioner som en med.

Men vad kommer att hända under 2013? Det är en spännande utmaning att sia om nästa år när saker i den sociala och digitala världen går så snabbt att vi inte ens vet vad som händer nästa vecka. Men självklart har jag mina teorier.

1. Sociala medier – en del i affärsmodellen
Sociala medier är inte en isolerad del utan vi måste anpassa all kommunikation och våra affärsmodeller till ett digitalt samhälle. 2013 är året som sociala medier går djupare in i organisationen för att utveckla en digital affärsmodell.

2. Gränsen mellan online och offline suddas ut
Google glasses är ett tydligt exempel på hur gränsen mellan online och offline suddas ut. Utvecklingen av internet of things gör att vi ständigt är uppkopplade och kan kommunicera med varandra. Det digitala och fysiska mötet flyter samman allt mer.

3. Ökad relevans av innehåll
Relevansen av innehållet blir viktigare, och content marketing hamnar i fokus. Allt vi gör måste utgå från målgruppen. Under 2013 blir kunderna marknadsförarna  och måste vara hjärtat i all kommunikation som företaget gör. Samtidigt kommer vi att se en ökning av sponsrat och betalt material i sociala medier.

4. Bildens fortsatta betydelse
2012 sägs var bildens år, men det fortsätter under 2013. Bilder fortsätter att vara ett viktig redskap för att bygga varumärke. Stillbilder såväl som rörliga.

5. Personliga och sociala sök
En personlig webb ger en förväntan på personliga sök. Det innebär att sök och sociala medier sammansvetsas och ger personliga resultat. Med andra ord så kommer vi se resultatet av Googles arbete med sociala och personliga sök under 2013.

6. Podcast
Podcast har funnits ett par år men jag tror att vi kommer att se en ökad användning under 2013. Podcast blir mer vanligt hos gemene man och företag kommer att producera eget material och egna program.

7. Bloggen blir mer redaktionell
Kravet på bloggarnas innehåll kommer att öka, både bild- kvalitets- och innehållsmässigt. Blogginläggen kommer vara bli färre men också av högre kvalitet. Instagram har blivit en funktion för de snabba och mer oredigerade inläggen som tidigare hittades på bloggarna.