Monthly Archives: januari 2013

Bloggen blir mer redaktionell

blog_paperVi har sett de senaste åren att kraven på bloggarnas innehåll bara ökar, både bild- kvalitets- och innehållsmässigt. Bloggen måste vara genomtänk och anpassat efter sin målgrupp. De flesta bloggar har nischat in sig på ett område för att lättare kategoriseras och locka publik.

Utvecklingen vi ser är att blogginläggen blir färre men att inläggen också håller högre kvalitet. Bilden har fått en mer central roll på bloggen och tenderar att vara stylade, genomtänkta och välarbetade. Bloggen blir mer redaktionell och bloggarna mer som journalister.

Det är en hård konkurrens om bloggläsarna, och det gäller att behålla en trogen relation. Här fyller verktyg som Facebook och Twitter en viktig funktion. Samtidigt som Instagram har växt fram som en plattform för de snabba och mer oredigerade inläggen som tidigare hittades på bloggarna. Instagram har blivit en brygga mellan bloggen och verkligheten. Instagram bjuder också in till mer interaktion, precis som ett inlägg på Facebook.  

När bloggen blir mer redaktionell, Instagram får mer betydelse och bildens roll i sociala medier blir allt viktigare måste vi som jobbar med marknadsföring i digitala och sociala medier också anpassa vårt budskap för de nya sättet att använda sig av de olika kanalerna. Till exempel, hur fotovänligt är pressutskicket eller produkten?

Kriskommunikationens gyllene regler

kriskommunikationJag hade i förra veckan ett samtal om kriskommunikation med en av mina kunder. Tänkte därför ge lite tips, råd och tankar kring hur jag ser på kriskommunikation.

Bra kriskommunikation är ett arbete som börjar långt innan man ens kan ana att en kris är i antågande. Det grundar sig först och främst i bra internkommunikation, som både behöver vara operativ och strategisk. Det handlar också om att alla anställda förstår företagets värderingar, policy och varumärke för att alla internt förmedlar samma bild när en kris väl uppstår.

Förberedelser
Förberedelserna innebär att ha en tydlig krisplan för en bra kommunikation. Det handlar om att riskinventera, dvs att se vilka risker som finns i branschen och hur man ska agera när den uppstår? Se olika scenarior och gör en plan för att vara förberedd när de uppstår. Se också alltid till att nyckelpersoner är uppdaterade och utbildade på hur och vad de ska kommunicera.

Vanliga brister i en kris
När en kris uppstår så är internkommunikationen precis lika viktig som den externa. Det känns ofta som just det här är det som många företag missar. Om inte de anställda vet och är informerade är risken stor att felaktiga rykten sprids. Ska alla internt förmedla samma bild av krisen, så måste också företaget förklara vilken. Ta initiativet i kommunikationen när en kris uppstår. Informera internt, kunder och leverantörer men också medier. Ha en talesperson som alla hänvisar till. Men se också till att ha en ersättare till talespersonen så att man inte jobbar dygnet runt.

Sociala mediers roll i en kris är både ett hot och en möjlighet. Snabbheten gör att företaget snabbt kan gå ut och dementera rykten och förklara hur det faktiskt ligger till. Men det gör också att det enklare för anställda i ett företag att skapa fel bild av krisen.

Det är vanligt i en kris att man börjar kasta negativ kritik på varandra internt under pressade förhållanden. Spar det här till uppföljningen, för till exempel loggbok över tider och kontakter för att kunna göra en bra uppföljning. Det finns också ett syfte i att ta in experthjälp eftersom man inte är objektiv mitt i en kris.

Råd på vägen

 • Öppenhet och transparens
 • Ett budskap – en talesperson
 • Q&A – sprid till alla som kan tänkas få frågor
 • Internkommunikation till ALLA anställda – vilken bild ska förmedlas
 • Ta initiativ i kommunikationen
 • Var snabb
 • Kortfattad information
 • Berätta bara vad man vet säkert och upprepa central fakta
 • Prioritera positiva budskap och bemöt felaktig fakta direkt
 • Meddela när nästa informationstillfälle ges
 • Informera ofta även om ingen ny fakta finns
 • Våga vara människa – visa empati

En bra blogg att läsa om kriskommunikation är Modern Kriskommunikation av Jeanette Fors-Andrén.

GP’s artikel om Facebooks framtid

Artikel från GP 20121231

Artikel i GP 20121231

På nyårsafton gjorde GP en artikel om Facebook och hur introduktionen på börsen påverkat. Jag själv tillsammans med Lena Leigert och Brit Stakston uttalar oss om hur vi ser på Facebookreklam och vad vi tror kommer att hända i framtiden. Artikeln finns enbart i den trycka upplagan och på eGP.

För att utveckla mina kommentarer i artikeln så upplever jag att Facebookreklamen har skapat stor irritation bland användarna. Det gäller framför allt sponsrade inlägg. Det är i och för sig inget nytt att förändringar på Facebook skapar irritation, men det är första gången som jag ser på flera av de sidor som jag administrerar att reklamen ger många negativa reaktioner. Det ökade missnöjet är också är relaterat till att man öppnat upp spridningen på Facebook, vilket gör att vi ser fler inlägg som inte är relevanta för oss.
Facebook har alltid handlat om dialog och relation. Men nu möts vi av flöden som fylls av reklam, försvunna personer, cancersjuka barn och svältande familjer i tredje världen.

Trots det är jag inte så orolig för Facebooks framtid. Visst kommer det och går sociala kanaler. Men idag är Facebook navet i vår onlinekommunikation och vår plats för vår digitala identitet. Idag kopplar vi de flesta av våra andra sociala kanaler till just Facebook. Jag tror att det finns ett slut även för Facebook, även om det kommer att ta tid. Facebooks styrka har varit att de är duktiga på att forma sig efter våra behov, men när kravet på att man måste tjäna pengar kommer in så sker förändringar som inte är lika publikvänliga. Facebook testar till exempel en funktion där man får betala för att skicka meddelanden, och jag skulle inte förvånas om det kan komma en form av pro-funktion i framtiden. Lite som Linkedin har det idag.

Vad tror du om Facebooks framtid?