Facebook

Funktionerna vi vill se på Facebook i framtiden

Foto: Marcus Fridholm

Vilka funktioner vill ni se på Facebook i framtiden?
Personligen finns det tre funktioner jag gärna vill se att Facebook utvecklar.

Nedladdning av data
Idag erbjuder Facebook en funktion för att ”Ladda ner din information”. Den funktionen borde utvecklas så att den även innefattar all information och data som man samlar på plattformen, dvs även bilder och filmklipp som man är taggad i. Arkivet som man laddar ner borde också göra automatiska uppdateringar samt spara design och profilbilder som man har vid olika tillfällen.

Gillade sidor och länkar samals under en egen flik
Varje dag gillar och delar vi många saker på nätet. Jag hade gärna se att alla våra gilla-markeringar och delningar hade samlats under en flik på vår profilsida. En form av digg-funktion men på Facebook.

Kalender
Facebooks evenemangskalender är bara en liten del av vad den skulle kunna vara. Jag tror att en kalender för alla aktiviteter, givetvis sammankopplad med den vanliga kalendern man har telefonen och på datorn, hade varit en spännande funktion. Givetvis ska synligheten av aktiviteterna gå att styra precis som när man skriver statusuppdateringar.

Videosamtal
Jag ser mycket fram emot Skype och Facebooks utökade samarbete. Samarbetet innebär att alla användare inom en snar framtid kommer att kunna starta videosamtal direkt från Facebook. Dessutom kommer användare som sitter på Facebook kunna kommunicera med de som sitter på Skype.

Fler funktioner som vi önskar på Facebook
På frågan om vilka Facebook-funktioner man vill se i framtiden svarar de flesta att de hellre vill se färre funktioner. Man upplever plattformen rörigare och rörigare.

Separata nyhetsflöden
@annacreutz svarade på Twitter att hon gärna hade sett separata nyhetsflöden för företagssidor och vänner på Facebook, något som skulle ge en upplevelse av en ”renare” plattform. Troligtvis är den här funktionen inte så långt bort i Facebooks utvecklingen, det som talar emot det är att det innebär mycket negativt för företags-sidorna. Uppdatering från gilla-sidor skulle troligtvis få mycket mindre uppmärksamhet vid en sådan här utveckling.

Ogilla-knapp
@StefanFrej svarade att han gärna vill ha en ogilla-knapp på Facebook, och visst hade det varit bra. Tyvärr har Facebook sagt att det aldrig kommer att ske. Men ingen är ju sämre än att man kan ändra sig…

Vad vill ni se?

7 tips för hur du ökar engagemanget på Facebook

En av de stora svårigheterna för småföretagare eller marknadsförare är att publicera innehåll som engagerar sin publik. Det spelar egentligen ingen roll vilken kanal man sänder ut sitt budskap, man vill ändå uppnå största möjliga engagemang. I sociala medier så vill man att engagemanget ska innebära återkoppling – kommentarer, gilla-markering eller delning. Vilket blir svårare och svårare när publiken blir mer kräsen och konkurrensen blir hårdare.

Generellt sätt finns det några saker man ska tänka på för att få ökat engagemang hos sina följare på Facebook, om som därmed också kommer öka sidans Edgrank. Edgerank är den beräkning som bestämmer hur mycket och ofta dina inlägg kommer att visas i vänner och medlemmars nyhetsflöde, vilket jag skrev om i ett inlägg i onsdags.

1. Variera typen av inlägg
Som jag nämnt tidigare så har filmer, foton och länkar automatiks mycket högre edgerank än vanliga statusuppdateringar. Delvis beror det på att Facebook värderar den här typen högre i sin beräkning av Edgerank, men det beror också på att varierande typer av inlägg vanligtvis får högre återkoppling och engagemang. Om publicerar samma typ av inlägg, men någorlunda samma typ av innehåll,  blir man förutsägbar och tråkig.

2. Skilj dig från dina konkurrenter
Jag brukar säga att genom att kartlägga sin konkurrenter och se hur de kommunicerar och agerar på Facebook så kan man lära sig mycket. Både vad som är positivt och negativt i deras kommunikation. Det som är viktigt är att faktiskt bli unik i sin kanal på Facebook, att följarna ska känna att följa just er sida ska ge ett mervärde som de inte kan hitta någon annanstans.

3. Gör alla inlägg manuellt
Undersökningar visar att verktyg som automatiskt postar i de sociala kanalerna ger upp till 70 procent mindre återkoppling. Twitter, Facebook, pressmeddelande, hemsida eller radioreklam har olika sätt att kommunicera och publiken vill ha det så. Vi kan inte kommunicera på samma sätt i alla kanaler, även om budskapet är detsamma. Därför är det viktigt, även om det tar mycket tid – gör alla inlägg i sociala medier manuellt!

4. Undvik pressmeddelanden
Självklart ska man dela med sig av företagsinformation som man också presenterar för media. Men använd ett annat språk anpassat för kanalen, pressmeddelanden är till just för journalister och ingen annan målgrupp. Jag brukar dessutom se till att information läggs ut på företagets Facebook-sida först, publiken på Facebook är VIP och ska därmed också ha all information först.

5. Göra din publik delaktiga
Delaktighet skapar engagemang, det är inget nytt. Genom att låta publik på Facebook känna sig värdefulla och blir delaktiga i till exempel produktutveckling, design- och layout eller andra saker där deras åsikter är viktiga, så skapar man stort engagemang. Delaktighet kan man också nå genom att ställa frågor eller ordna tävlingar.

6. Be publiken dela sitt innehåll på er sida
Låt er Facebook-sida bli ett forum för det intresseområde ni representerar. Be era publik dela sitt innehåll på er sida och lär känna dem bättre.

7. Mät vad som funkar och vad som inte funkat
Facebook insights eller andra statistikverktyg är mycket viktiga att förhålla sig till när man sköter en Facebook-sida. Både vad det gäller att lära känna sin Facebook-publik, men också för att kunna mäta vilka inlägg som får hör återkoppling och inte. Uppföljning och analys varje månad, om inte oftare, gör att man snabbt kan utveckla sin Facebook-kommunikation och öka sitt engagemang hos publiken. Tänk också att se över vilken tid på dygnet, veckodag, månadsdatum med mera som ger bäst återkoppling för att hitta det ultimata sättet att kommunicera med publiken på Facebook.

7. Rikta meddelandena till olika målgrupper hos din publik
Bland publiken på en Facebook-sida så representeras ofta flera olika målgrupper. Både vad gäller intresse, ålder och kön – självklart är det också olika saker som engagerar dem. För att nå alla ska man kartlägga sina målgrupper (genom insights) och sedan se till att publicera olika typer av inlägg som engagera de olika målgrupperna.

Undersökning
Roost.com har nyligen gjort en studie för att undersöka vilka inlägg på Facebook och Twitter som får mest spridning och engagemanag. I studien man har utvärderat 10.000 Facebook och Twitter-inlägg av 8000 småföretag i över 50 branscher.

Facebook

  • Fotoinlägg fick 50 % fler visningar än någon annan typ av media
  • Citat ger 22 % mer interaktion jämfört med andra inlägg
  • Frågor genererar nästan 50 % så många kommentarer som någon annan typ av innehåll
  • Länkar ger 87 % fler delningar jämfört med andra inlägg

Har ni fler tips att få spridning i sociala medier?

Så fungerar Edgerank och Graphrank

Edgerank är något som man bör känna till när man jobbar som adminstratör på Facebook-sidor. Edgerank är den beräkning som bestämmer hur mycket och ofta dina inlägg kommer att visas i vänner och medlemmars nyhetsflöde.

Inläggen på Facebook är indelade i ”Toppnyheter” som visas högst upp i ditt nyhetsflöde, och ”Senaste inlägg”. “Toppnyheter” är de inlägg som Facebook värderar som extra intressanta för dig och rankar högre i ditt nyhetsflöde. Inläggen värderas enligt en särskild formel, så kallad “algoritm”.

Toppnyheter
Toppnyheterna är markerade med ett blått i vänstra hörnet, och man kan själv påverka sina toppnyheter genom att markera eller avmarkera händelser genom att högerklicka på inlägget.


Beräkning av Edgerank
Det är ingen annan än Facebook insiders som vet exakt hur algoritmen fungerar. Men The Daily Beast gjorde en studie under 2010 för att sätta mekanismen på prov och upptäckte en rad värdefulla insikter som vi kan använda för att påverka Edgerank.

  • Affinity – bygger på förhållandet mellan skaparen och mottagaren av inlägget, dvs hur ofta de kommunicerar med varandra
  • Weight – bygger på hur många kommentarer, “gilla”-tryck, och andra interaktioner som totalt gjorts för inlägget
  • Time – bygger på hur nytt inlägget är

Affinity
Ju oftare du visar, kommenterar eller klickar på en väns objekt stiger ”Affinity-poängen” mot denna person, och detsamma gäller företag. Enligt The Daily Beast undersökning är Affinity en enkelriktad gata, det vill säga att Affinity enbart gäller från en användare till en annan, och inte tvärtom.

Weight
”Weight” är detsamma som engagemang. Ju längre en slutanvändare engagerar eller interagerar med innehåll, desto bättre är det. Kommentarer är den enskilt mest värdefulla faktorn. Det tar mycket mer engagemang att skriva ut en kommentar än att klicka på en ”Like”-knapp. Enligt The Daily Beast undersökning verkar det också som att vissa typer av inlägg får högre edgerank:

1. Foto/Video
2. Länkar
3. Statusuppdateringar

Time
Ingen tycker om att läsa gamla nyheter, och det vet Facebook. Därmed får inlägg närmare i tiden högre edgerank.

Den sammanlagda summan av Affinity, Weight och Time bestämmer hur stor chans det är för ditt inlägg att ses i dina fans nyhetsflöden.

Edgerank efter F8
Exakt hur Facebooks förändringar av plattformen kommer att påverka Edgerank är ännu inte helt klart. Det som nämndes under utvecklingskonferensen F8 är att weighten av ett inlägg kommer bli ännu viktigare för edgerank, alltså ju fler vänner som gillar ett innehåll desto mer synligt blir det hos dig.

Det innebär i förlängningen att ett inlägg som får låg återkoppling kommer få ännu svårare att synas. Företag måste fokusera ännu mer på att få högre interaktion på inläggen och posta kvalitetsinnehåll för att få synlighet i nyhetsflödet. Enligt All Facebook ryktas det om att om man har tätare frekvens på sina inlägg har man större chans att nå högre graphrank. Kvalitetsinlägg två till tre gånger om dagen ska vara att föredra. Personligen anser jag att det är svårt för de flesta företag att posta inlägg så här ofta eftersom det då kommer att upplevas som spam och följden blir att man tappar följare.

Skillnaden mellan Edgerank och Graphrank?
Graphrank är en  delmängd av Edgerank och egentligen mest viktig för Facebook app-utvecklar som behöver tränga sig igenom nyhetsflödet. För vanliga Facebook-sidor är det fortfarande Edgerank som man behöver förhålla sig till. Skillnaden på de två är inte helt enkel, ekvationen är nästan helt identiska och de bygger på samma faktorer- affinity, weight och time.

Det sägs att GraphRank är unikt i sin förmåga att ändras baserat på val av kompislista.  att Graphrank kommer att fungera olika på vän och familjelistor. Där den kan styra innehållet och välja att inte visa samma sak för din mamma som för dina vänner. Det finns också en multiplikator på toppen av GraphRank som används för att spåra användare som är intresserade av samma intressen, i närheten av samma plats, eller fan av samma plats.

Hur påverkat man sin Edgerank?
Man kan i allra högsta grad påverka sin Edgerank. Grunden i det hela handlar om att publicera innehåll som engagerar. Mer tips kring det publicerar jag i nästa blogginlägg.

Timeline by Facebook

Igår presenterade Facebook den största förändringen sedan man lanserades 2005. Framförallt är det en uppdatering av alla profilsidor, kallas Timeline, som kommer att ske. Timeline kommer att gå live 30 september, men det finns såklart genvägar att testa på den nya profilen redan nu.

I Timeline kommer Facebook att hitta sociala kopplingar och mönster i datan som vi alla genererar om oss själva och andra. I den nya profilen kommer också andra sociala verktyg integreras, till exempel Spotify, Runkeeper och Google Maps.

Profilen kommer också göra det möjligt att i realtid se vilka andra som till exempel lyssnar på samma musik som du genom att användarnas Spotify-konton synkroniserar under tiden. Google Maps kommer i Timeline visa de platser du besökt, och Runkeeper kommer utmana dina vänner. Det finns även utrymme för andra nätbaserade tjänster att i framtiden bygga egna appar som kan ansluta direkt till Facebook.

Tanken med Timeline är att man lätt överskådligt ska se sitt liv i en tidslinje. Till höger om coverbilden finns en genväg för att enkelt navigera mellan år och månad.

Facebook Ticker
Facebook Ticker är också en nyhet som presenterades på utvecklingskonferensen. Ticker är Facebooks svar på efterfrågan om ett renare nyhetsflöde. Facebook Ticker är ett mindre realtidsflöde som är placerat högst upp i högra hörnet och som samlar de lite mer ”oviktiga” händelserna.


Personlig reflektion
Vid första anblicken gillar jag Timeline. För det första känns det som att Facebook behöver en uppfräschning, och för det andra känns det som att Facebook äntligen verkar förstå att man måste titta utanför sin egen plattform och ta in andra sociala verktyg för att få användarna att spendera ännu mer tid på Facebook.

Möjligheten att enkelt navigera mellan olika år och månader känns helt i linje med deras tidigare introduktion där man kan se sina egna statusuppdateringar från samma dag tidigare år.

Med Timeline går Facebook mer och mer åt att bli en personlig digital dagbok, från dagen du föddes till idag. Ett sätt som samlar ovärderligt mycket information om oss människor, men som också är ganska kul för användaren.

Nyhetsflödet på första sidan fokuserar med på bilder och presenterar dem i större format.  Det gör nyhetsflödet mer dynamiskt, men gör det också lättare att missa  statusuppdateringar. Timeline på profilsidan ger känslan av en egen personlig hemsida, och skapar mer utrymme för användaren att uttrycka sin personlighet med en stor coverbild. Nyhetsflödet är ganska ovant eftersom det inte följer i en följd rakt nedåt utan istället hoppar mellan två spalter.

Vad tycker du?

Facebook-konferens om kommande funktioner

Watch live streaming video from f8live at livestream.com

 

Ikväll klockan 19.00 kommer Facebook att direktsända sin utvecklingskonferens F8. Ryktet säger att det är den största uppdateringen sen Facebook lanserades. Bland annat kommer vi få veta mer om Facebook Music, där svenska företaget Spotify ska inplementeras i Facebooks plattform. Vi kommer antagligen få veta en hel del om Facebook Credits,

Kolla in kvällen agenda. Obs! Amerikansk tidzon.

 

Thursday, September 22, 2011

 

8:30am PDT   Registration
____________________________

 

10:00am PDT   Opening Keynote
____________________________

 

11:30am PDT   Lunch and networking
_____________________________ 

 

12:30-4:30pm PDT   Breakout Sessions

New Products Transforming Industries Building & Growing Great Social Apps Product 

Q&A

More info coming at f8 The Future of Digital Music Developing Products at Facebook Location and Events
  Mobile + Social Social Design Photos
  The Rise of Social Gaming Distribution: Growing on Facebook News Feed
  Investing in Social Marketing on Facebook Distribution
    Hack Better: New Tools for Developers Profile
    Inside HTML5 Development at Facebook Pages
    Making Fast Social Apps Social Plugins
      Credits