Gilla Kommunikation

Taxi Göteborg lanserar Facebook-sida

Somliga gör det rätt och riktigt från början. Taxi Göteborg är en av dem. Företaget har gjort en bra analys, genomtänkt strategi och plan innan de går ut i sociala medier. Idag lanserar de sin Facebook-sida ”Taxi Göteborg 650 000” och om du är en av de 300 första gillarna får du en biljett med Lotsen Kanalsightseeing.

Internt gör de även en satsning med en Facebook-grupp som heter ”Stigs vänner” som är till för alla åkare och personal på Taxi Göteborg.  Föredömligt trevligt tycker jag!


Betala med ett klick

Man har under ganska många år pratat om en ny valuta – den social valuta. En valutakurs som inte beräknas i kronor utan som mäts i kärlek, kontakter och vänskap. Den sociala valutan beräknas i spridning av ett budskap.

Företagets olika produkter och tjänster har olika högt socialt värde. Förvaltar man det på rätt sätt och hittar rätt twist på budskapet kan man öka det sociala värdet och därmed även öka den sociala valutan och mer effekt till varumärket.

Idag läste jag på CNET News, Rafe´s radar, om social valuta ur en annan vinkel. Nästan allt på internet är gratis, men även om vi inte betalar i kontanter så gör vi det genom att bli följare och sprida företagets budskap vidare – vi ökar företagets sociala valuta.

Inlägget Like to death berättar om att vi betalar med att ”gilla” och fenomenet att man sätter en gilla-vägg mellan innehåll och läsare för att öka antalet gillare. Till exempel lovar elektroniktillverkaren Denon i en annons på Facebook en titt på deras nya modeller, men enbart om man gillar deras sida. The New Yorker publicerade förra veckan ett inlägg där en artikel enbart kunde läsas av deras Facebook-fans. Helt plötsligt rekommenderar vi tyst produkter, varor och tjänster i utbyte mot att vi får mer information eller kan vinna fina priser.

History of Social media

Sociala medier är idag en naturlig del av det moderna samhället, även om det på många sätt fortfarande kan kännas nytt och främmande. Att e-post kom redan på 1960-talet och att det redan har gått 11 år sedan Lunarstorm gjorde entre ger en del perspektiv. Sociala medier är inte längre något fenomen och eller en nyhet – det är en naturlig del av utvecklingen.

Men är det ett mänskligt behov som har drivit på utvecklingen av sociala medier, eller är det tvärtom, att utvecklingen av sociala medier har skapat vårt behov?!

History of Social Media

Tips tack till Thomas Krantz

TIPS: En bra företagssida på Facebook.

Förra veckan konstaterade Facebook att 80 miljoner nya konton har registrerats under första kvartalet av 2011. Totalt finns det nu 665 miljoner konton i hela världen.

Jag har samlat några punkter som är viktiga att tänka på om man man vill ha framgångsrik företags-sida på Facebook.

1. Publicera innehåll på sidan lagom ofta
Publicerar man inlägg för ofta upplevs det som spam. Jag brukar föredra att publicera inlägg varannan- var tredje dag för att det ska stick ut i ens flöde. Att publicera inlägg en gång om dagen är max.

2. Publicera relevanta inlägg
Inläggen som man gör ska ha relevanta innehåll för den sida man har. Medlemmarna finns där av en anledning. Tänk också på att ha en röd tråd i inläggen.

3. Tonalitet och språkbruk
Språket och tonliteten på inläggen skapar en uppfattning av företaget. Enkla saker som särskrivningar, fel språkbruk, svordomar etcetera kan ge helt fel bild av företaget.

4. Ta bort kommentarer
Kommentarer på sidan ska i regel aldrig tas bort, i undantagsfall, om man får en person som publicerar orelevanta inlägg eller börjar spamma kan man överväga att ta bort dem. Får man negativa kommentarer på sidan ska man bemöta kritiken på ett nyanserat sätt.

5. Inte svara på fans frågor och kommentarer
Facebook är ett forum för dialog, och det är viktigt att man är snabb med att bemöta kommentarer och frågor. Att inte svara skapar en bild av arrogans.

Interkulturell kommunikation i sociala medier

Hipp Hipp har gjort ett mycket roligt filmklipp om svenskhet och hur vi svenskar är och agerar. Antagligen är det fler än jag som skrattar både högt och länge.

Det som jag tycker är intressant med klippet är att det på ett humoristisk sätt tar upp det här med interkulturell kommunikation. Vi uppfattar budskap på olika sätt beroende på vår bakgrund och de referenser som vi bär med oss. Människor från olika länder och kulturer agerar, kommunicerar och uppfattar världen runt omkring sig på olika sätt. Tyvärr tycker jag att interkulturell kommunikation sällan diskuteras ur ett professionellt PR-perspektiv.

Idag lever vi en global värld, gränser suddas ut och möten mellan olika kulturer blir allt vanligare. Tidigare har företag enbart behövt ta hänsyn till hur budskap uppfattas i köpt mediautrymmen, men idag finns även i sociala medier. Det här givetvis en mest relevant fråga för de företag som riktar sig till en målgrupp med annan kulturell bakgrund, eller som agerar på en global arena. Men även för andra företag som bara agerar i Sverige så är det här högst relevant då Sverige idag består av människor från olika kulturer. I sociala medier blir företag dessutom mer och mer transparenta, och hur man utrycker sig och kommunicerar i de här kanalerna påverkar varumärket.

Hur man ska ta hänsyn till det här är inte helt enkelt. Vi vet med oss att tolkningen är fri, och därmed måste vi lära oss hur olika kulturella bakgrunder får oss att tolka budskap på olika sätt. Det här är inte gjort på en eftermiddag, men väl något som man måste börja fundera över ju mer vi lever i ett integrerat samhälle.