Gilla Kommunikation

Annons på persiska ger effekt

Bild lånad från reklamidag

Media Markt är avsändare för annonsen som är helt skriven på persiska och som publicerades i svensk media inför det persiska nyåret. Obs-värdet på annonsen var bland de persisk-talande 73 procent, vilket i genomsnitt ligger på omkring 45 procent. I gruppen som inte talar persiska var obs-värde endast 38 procent, något som jag tycker borde vara högre på annons som sticker ut.

Ungefär hälften av de persiska-talande som hade sett annonsen från Media Markt blev intresserade av att köpa något eller titta närmare i butiken. Bland de i gruppen som inte talar persiska var köpintresset bara 1 av 12. Samtliga av de som talar persiska och hälften av de övriga reagerade positivt på annonsen.

Jag tycker det här en intressant utveckling av svensk kommunikation. Undersökningen visar på att det finns mycket att hämta i att rikta sin kommunikationen mot andra kulturer. Hanne K Larsen, som står bakom undersökningen, skriver i slutsatsen: ”Vad hade hänt med besök i butik om man istället för en helsida haft två halvsidor där den ena var på svenska och och den andra på finska, persiska, engelska eller annat främmande språk?” En undersökning som jag ser fram emot!

Enligt befolkningsstatistikpå SCB från 2010 är 6,7 procent av svenska befolkningen utländska medborgare och 14,7 procent är födda i ett annat land. Även om vi inte har någon statistik över språkkunskaper så kan vi ändå anta att det är en relativt stor del och en viktig målgrupp att ta hänsyn till. Men behöver vi verkligen kommunicera på flera språk för att nå dem?

 

 

Från privat till företag på Facebook

Bild lånad från Buisness Insider

Enligt Buisness Insider och flera andra bloggar i förra veckan gjorde Facebook det möjligt att omvandla privata användarprofiler till företagssidor, verktyget kallades ”To Business Page Migration”. Men efter bara en vecka tog Facebook bort verktyget. Tydligen har det förvirra många användare om vad konverteringen verkligen innebär. Problematiken var dessutom att man bara kunde konvertera åt ena hållet, från privat profil till företagssida och inte tvärtom. Facebooks tanke med verktyget var god, man skulle i framtiden enkelt kunna särskilja privata personer från företag.

Verktyget är mycket användbart för personer, varumärken och små företag som har en profilsida och som inte vill starta om på nytt med risk att förlora alla sina vänner. Dessutom tillåter en företagssida över 5000 vänner/fans, vilket annars är maxgränsen för en personlig profilsida.

Vad hände vid konverteringen?
Alla vänner blev fans
Profilfotot överfördes
Allt profilinnehåll försvann inklusive bilder och inlägg i loggen
Like-markeringar försvann
Vid mindre än 100 vänner kunde man byta namn på sin sida.

Facebook hade inte formellt meddelat verktyget men ”To Business Page Migration” men man hade lagt till en artikel om konverteringen i hjälpcenter. Nackdelen tycker jag var att man gick miste om all information från sin profilsida, vilket jag hoppas har förändrats till när verktyget lanseras igen. Som vi hoppas att det gör såklart!

Pedigree Dog Adoption Drive

Pedigree Dog Adoption Drive startade 2006 och har vunnit fler priser. Det är en fantastisk kampanj som jag tror tilltalar många fler än bara oss som älskar hundar. Även om välgörenhet är ett erkänt PR-trick, så har Pedigree tar steget längre än så, man bevisar verkligen sin kärlek och engagemang för hundar.

Redan under andra kvartalet med kampanjen hade Pedigree ökat sin omsättningen med 50 procent över uppsatt mål, och man har hittills dragit in donationer som hjälpt omkring 4 miljoner hundar. Kampanjen är signerad TBWA.

All we do is for the love of dogs
Pedigree valde under 2005 att fokusera på ett av sina kärnvärden – ”allt vi gör är av kärlek till hundar”. Man spred budskapet både internt och externt – man skapade hundvänliga kontor, skrev en varumärkesbibel som innefattar Pedigrees djupa kärlek till hundar och man annonserade i tidningar och tv, och hade även hundkurser för utbilda hundägare.

Men man insåg snart att man inte bara kunde fortsätta att prata om sin kärlek till hundar – man behövde göra något, på riktigt!

Pedigree startade då Pedigree Dog Adoption Drive till förmån för de miljontals hemlösa hundar runt om i världen. Tanken var att bygga härbergen där hemlösa hundar kunde få värme, mat och kärlek. Kampanjen innebar att en viss del av varje såld Pedigree-produkt gick direkt till uppbyggnad av hund-härbergen. Första härberget startade i USA och spreds sedan vidare till Storbritannien, Mexiko, Argentina och sexton andra länder.

Help up help dogs
För att få in ännu mer pengar till hemlösa hundar skapade man en egen butik med budskapet – hjälp oss att hjälpa hundar. Under två veckor på Time Square hade man en hundbutik där man kunde träffa hemlösa hundar och hjälpa dem till nya hem. 50 000 människor kom till butiken och man tjänade omkring 70 000 USD.


Sociala medier
Under 2010 gick Pedigree Dog Adoption Drive in en ny fas med fokus på sociala medier. Facebook var en primär del av kampanjen. I första steget handlade det om att be hundälskare på Facebook att bli ett fan av Pedigrees Adoption drive-sida. För varje ny medlem skänkte man en skål med hundmat till hemlösa hundar. På flera olika sätt lockade man folk att bli fan på Facebook-sidan, bland annat via Facebook-annonser och enkla lösningar för att dela med sig av information. Under tiden som kampanjen pågick ökade antalet fans från 55 000  till 1,1 miljoner engagerade fans.

Vi gör alla samma saker på Internet

Idag presenterade .SE en ny rapport om ”Äldre svenskar och internet 2010” som har fokus på äldres internetvanor. Det är en studie med en helt ny infallsvinkel på internetanvändande. Enligt rapporten finns det idag 1,3 miljoner äldre ickeanvändare av internet, och de flesta är lågutbildade och kvinnor. I rapporten räknas de äldre internetanvändarna alla som är födda på 50-talet eller tidigare.

Oavsett ålder gör man samma saker på internet
Det som jag tycker är mest intressant med rapporten är att den visar att de äldre användarna har samma intressen på internet som de yngre. Man gör i princip samma saker den tid som man är på internet – kommunikation, läsa nättidningar och bloggar samt informationssökningar ligger alltså i topp. De yngre använder sig mer av sociala medier och de äldre läser mer traditionella medier på internet.

Tv, radio och nättidningar online är de traditionella medier som de äldre användarna helst använder sig av på internet. Så mycket som var fjärde eller femte äldre internetanvändare läser tidningar på nätet. Troligtvis är det igenkännings-faktorn från de trycka medierna som skapar trygghet och förtroende hos de äldre läsarna.

Sociala medier och ”instans messaging” är nymodigheter som ännu inte attraherat de äldre internetanvändarna i så stor utsträcklning. Men de är på gång! Enligt rapporten”Svenskarna och internet 2010” har andelen äldre personer (45+) som regelbundet använder sociala medier, såsom Facebook, mer än fördubblats sedan 2009. Unga på internet är snabba att prova på nya trender medan de äldre än så länge mest förlitar sig på e-post när de kommunicerar på internet.

Tid på internet
Internetanvändare födda på 50-talet tillbringar drygt en timme dagligen åt internet medan de yngre användarna, 12-30 år, tillbringar dubbelt så mycket tid. Av 50- och 40 talisterna är det drygt hälften som använder internet varje dag, av 30-talisterna är det 33 procent och bland de ännu äldre är det 6 procent.

Linkedin intar Sverige

Intresset för Linkedin har länge varit begränsat, trots att man startade redan 2003, ett år före Facebook, har man alltid varit i skuggan. Men det senaste året har Linkedin haft en medlemsökning med drygt 85 procent i Sverige. I mars förra året hade Linkedin 470 000 kontoanvändare i Sverige, förra veckan nådde man över 1 miljon 600 000! Totalt har Linkedin över 100 miljoner användare och säger själva att de får in en miljon nya användare per vecka.

I USA har Linkedin länge varit ett hett yrkesnätverk och siffror från 2009 visar att 80 procent av alla rekryteringar i USA sker via sociala medier, och då i huvudsak Linkedin. I Sverige har Linkedin utvecklats till en av rekryteringsbyråernas viktigaste kanaler.  Aktiviteten på Linkedin har nästan fördubblats sedan i januari 2011, större och fler nätverkskontakter i kombination med fler diskussionstrådar, grupper och företagssidor gör att forumet attraherar allt fler.

Lånad från Linkedin blog

Större på grund av Branch Out?
DN skrev i söndags en artikel ”Facebook för vuxna” som berör just det här. I artikeln hävdar man att tillströmningen till Linkedin exploderade i och med finanskrisen. Jag vill tro att det ligger mer saker bakom.

Till exempel tror jag att Linkedin har fått mycket gratis av Facebooks lansering av ”Branch Out”. Information om ett professionellt nätverk spreds, men Linkedin är fortfarande starkare och mer etablerat. Det har även visat sig att de flesta vill skilja det åt- Facebook förblir ett privat forum medan Linkedin blir ett yrkesnätverk för att vårda och utveckla sina affärskontakter. Tyvärr har jag ingen statistik över Branch Out så jag kan inte verifiera mitt påstående.

Facebook vs Linkedin
Om man jämför Linkedin och Facebook ser man att  25-34 år (55%) är den största gruppen på Linkedin. På Facebook är det tvärtom, den största åldersgruppen är 18-21 år där nästan 96% av alla tjejer har Facebook. På Linkedin är 18-25 år nästa största målgruppen med 20 procent. För mig har det här en ganska naturlig förklaring, Linkedin är ett karriärnätverk och många ungdomar under 25 år studerar fortfarande utan fundering på att sondera arbetsmarknaden. I ålderskategorin 45+ är användandet både Facebook och Linkedin begränsat, men det tyder mer på brister i den digitala medvetenheten och vanan än något annat. Den yngre generationen har mycket lättare att anamma nya digitala forum och är snabba att följa trender.

Lånad från Linkedin blog

Yrkesroller på Linkedin
I Sverige jobbar 117 000 Linkedin-användare inom IT, 48 000 inom sälj, 19 000 inom detaljhandel, 20 000 inom PR och (enbart) 11 000 med HR. För konsulter är Linkedin viktigt för omvärldsbevakning och för kundbearbetning, men framförallt för att etablera sitt ege t varumärke.

Linkedin har fortfarande har en ganska lång väg att gå, typsnittet och upplägget är fortfarande ganska rörigt, men potentialen är stor och man ligger helt rätt i tiden. Som kundbearbetnings-verktyg har Linkedin mycket att erbjuda, här kan man visa kompetens och referenser (omdömen) direkt och närma sig personer på ett yrkesmässigt sätt istället för ett vänskapligt. Att utnyttja sitt nätverk för att stärka sitt personliga varumärke syns redan på Facebook, men det blir ännu mer värdefullt på Linkedin. Personligen tror jag att nischade forum är det som vi mer och mer kommer att ansluta oss till.

Linkedin Today
Linkedin Today är Linkedins nya satsning att samla de mest omdiskuterade ämnena på Linkedin och Twitter. Men om man ska starta dagen med att titta igenom Linkedin Today tror jag att man behöver skräddarsy en plattform med integration från fler kanaler och forum.

Vill ni läsa mer om Linkedin tipsar jag om Newsdesk PR 2.0 och HR-bloggen.