Reflektioner

What´s in it for me?

VA_generationY

Född på 80- eller 90-talet? Gör dina äldre kollegor dig frustrerad för att de inte förstår ditt mindset?

I senaste numret av Veckans Affärer läste jag en mycket bra artikel. En sån text där man sitter och nickar samtyckande och tänker att ”det där är ju jag ”. Jag är egentligen inte obevandrad i generation Y och dess (våra) egenskaper. Jag har bland annat skrivit ett blogginlägg om det 2012, läs det här. För mig handlar generationens olikheter om förståelse, och att vara en bättre ledare, kollega och anställd.

”What´s in it for me?” är frågan som driver generation Y. Och det tar aldrig slut, allt handlar om självuppfyllelse. Ledordet är personligt varumärke, och vi jobbar ständigt på det. På Facebook, Twitter, Instagram och våra personliga bloggar. Som Emma Pihl uttrycker sig i artikeln ”För den som lägger upp en bild på Instagram och får femtio likes är ett årligt utvecklingssamtal ingen morot”.

Det här ställer helt klart andra krav på organisationen och frågan är hur man som arbetsplats ska möta det. En generations som är ännu mer digital är dessutom på väg ut i arbetslivet. Jag ser det så här:

  • Internkommunikationen blir ännu viktigare. På små som stora arbetsplatser. Generation Y är vana att tycka till och påverka. Transparens och dialog krävs på ett annat sätt än tidigare.
  • Arbetsplatsen måste bli rörlig och istället ses som en mötesplats. Givetvis finns det behov av facetime på kontoret. Men bilden av ett kontor har förändrats. Generation Y behöver mål att leverera mot. Oavsett var man sitter och levererar.
  • Individualitet. Generation Y är vana vid individualitet. En individuell utvecklingsplan är minimum. Om inte generation Y känner att saker och ting utvecklas tröttnar de och drar vidare. Man måste ha en arbetsplats som har respekt och förståelse för individuella situationer med behov anpassade för den.
  • En hög lön är inte nog. Mer kunskap och inspiration till en kunskapstörstande generation. Men även värden som underlättar vardagen – tvättmaskin på jobbet, frukost, lunch och middag.
  • Ledarskapet ser annorlunda ut. Generation Y ser chefen som en kompis samtidigt som de behöver trygghet och struktur.En chef bestämmer inte längre, den hjälper dig att göra det du är bäst på. En chef måste inspirera och våga släppa kontrollen.
  • Tidsredovisning. När vi jobbar lika mycket kvällar och helger. När skiljelinjen mellan yrkes- och privatliv suddas ut och man inte längre kan avgöra vad som är jobb och inte. Är inte tidsredovisningen förlegat då? borde vi inte mätas i effektivitet och resultat istället?

För att sammanfatta. Frihet under ansvar, tydliga mål för prestationer, transparens och ständig dialog är nyckeln till att tämja en generation som är driftig, stark och på många sätt självisk.

Personligen tror jag inte enbart att alla egenskaper är kopplade till en generation. Internet, sociala medier och mobila enheter ger oss nya vanor och möjligheter. Utifrån det ändras också vårt sätt att leva och arbeta. Revolutionen med digitala medier skapar människor med nya krav. Såväl på jobbet som i privatlivet. Det må hända att generation Y är de som är mest vana vid det här än så länge. Men vänta ett tag så kommer även de äldre generationerna att haka på kaféjobb, fria kontorsplatser och kräva individuella utvecklingsplaner där chefen är din kompis.

Kreativ arbetsmiljö för framgångsrikt företag

SVT UREn arbetsmiljö eller arbetsgrupp som inte främjar kreativitet och lust kan ha förödande konsekvenser för ett företag. Jag jobbar med många olika företag och jag tror inte att jag är ensam om att bli frustrerad över att se långa beslutsprocesser, rädsla för att misslyckas och att människor inte får förtroende att ta beslut och agera fullt ut. En bra chef kräver inte kontroll, den släpper kontrollen.

Jag hittade det här avsnittet på SVT UR där en av föreläsarna beskriver det hela så bra.

Hampus Jakobsson, teknolog och entreprenör, har startat TAT, ett världsledande elektronik- och dataföretag. Han hävdar i sin föreläsning att snabbhet, småskalighet och respekt för varandras kunnande var deras framgång. Genom sina möten med mängder av stora företag i kontrast men nya moderna företag och unga entreprenörer har han sammanfattat den moderna och kreativa miljön i tre punkter.

  1. Ge folk förtroendet att göra saker. För få dem det så kan de genomföra saker mycket snabbar än vad det tar för de flesta människor och företag att ta beslut
  2. Små enkla team där chefer inte bestämmer utan där chefen hjälper dig att göra det du är bäst på
  3. Lära människor och företag att det inte är fult eller fel att misslyckas.

På Facebook arbetar de till exempel i arbetsgrupper som inte är större än att man kan dela en familjepizza. För det är då man blir snabbrörlig, kreativa och kraftfulla och kan hålla den innovationsnivå som krävs idag.

Se avsnittet här

 

#Selfie är årets ord

 

Skärmavbild 2013-11-19 kl. 11.46.26

Bildens betydelse i onlinekommunikation har ökat markant de senaste åren. I mitt dagliga arbete tänker vi alltid på att ta fram bildmaterial som ska underlätta för bloggarna, medierna och för spridning i sociala kanaler. Lika viktigt är det för oss att tänka på vad folk kommer att fota och dela när vi har event. Det gäller att placera varumärket i rätt sammanhang för att få spridning.

Bilden relevans har ökat tack vare nya kanaler som vuxit fram men också för att i det enorma informationsflödet är bilder lättare att ta till sig. För att göra bilder sökbara online har hashtagsen funktion blivit ännu viktigare (läs: Hashtags – förr och nu och Hashtagga rätt) och det har vuxit fram nya ord ord. Enligt Oxford Dictionaries är ”selfie” årets ord. Användningen har ökat med 17 000 procent sedan årsskiftet.

Shots of me – ny selfie app

Skärmavbild 2013-11-19 kl. 11.46.41

”Shots of me” är en ny app som enbart bygger på selfies. Appen marknadsförs av Rocklive men även Justin Bieber stöttarappen. är en viktig Enligt RockLives CEO John Shahidi ska ”shot of me” utmana Instagram eftersom folk är trötta på mat och naturbilder.
Precis som med Snapchat måste du fota med ”front cam” och kan enbart fota i appen och alltså inte använda bilder från bildgalleriet tagna vid tidigare tillfällen. Det som förvånar mig mycket  är att du inte kan kommentera på bilderna.

Själv tror jag att appar som till exempel Snapchat som ger mer fokus på ögonblicksbilder i realtid och som dessutom minskar prestigen i bildmaterialet kommer växa under nästa år.

#1 Sociala medier – en del i affärsmodellen

Jag skrev igår ett inlägg med sju spaningar för sociala medier 2013. Jag kommer under de kommande dagarna gå igenom varje spaning lite djupare i separata blogginlägg.

Sociala medier – en del i affärsmodellen.
Det är många företag som fortfarande ser sociala medier som en separat del i sin verksamhet. Man tar fram en strategi och börjar vara aktiv i kanalerna, men sen tar man det inte längre. Jag hoppas, och tror, att 2013 är året som det kommer ske en förändring. Fler företag kommer att inse att sociala medier inte är en separat del utan en grundläggande fråga som man måste ta hänsyn till för att överleva som verksamhet. Sociala medier måste genomsyra hela organisationen och tankesättet för att utveckla den befintliga affärsmodellen. Det är en fråga för ledning och styrelse.

Man kan inte längre leva med en affärsmodell för en analog marknad, den måste utvecklas i takt med det digitala samhället. Morgondagens affärsmodeller ska inte bara att kunna anpassa sig till förändringar, de måste bidra till att driva den förändringen.

Idag är digitalt inbäddat i livet för miljontals människor och en generation som aldrig har vet något annat än digitalt tänkande växer upp och tar plats i företagen. Företag bör lägga kraft på att fundera över vad som är teknisk möjligt, idag och i framtiden, och tänka mer innovationsmässigt än branschspecifikt.

Till exempel behöver företag våga öppna sina innovationsprocesser och använda konsumenternas kreativitet. Produkter kommer behöva utvecklas med digital koppling i fokus – till exempel browser-vänliga butiker där länken mellan den analoga och digitala världen blir en helhetsupplevelse . Mobilen är och kommer att bli ett ännu viktigare verktyg i såväl kommunikation som shopping.

Det finns företag som för länge sedan anpassat sin verksamhet till det digitala samhället. Men det finns också många företag som har en lång väg kvar att gå.