Statistik

Vad gör vi på Facebook?

Vi lägger mycket tid på Facebook, väldigt mycket tid! Forskningen säger olika om exakt hur mycket tid, men i snitt verkar vi svenskar lägga närmare en timme om dagen. 9,3 billioner timmar spenderades globalt per månad på Facebook under 2011.  Generellt är spenderar kvinnor mer tid på Facebook än män. Sveriges största Facebook-studie fick fram att vi i snitt lägger 72 min om dagen på Facebook, men så vet vi också att vårt urval kan tendera att vara något mer flitiga internetanvändare. Något som vi också diskuterar i vår rapport.

Facebook är en naturlig del av vårt sätt att umgås och kommunicera idag, och därför är det inte så konstigt att det tar mycket tid av vår vardag. Det är en naturlig utveckling i ett digitalt samhälle. Frågan är ju vad vi gör all denna tid på Facebook? Och hur skiljer sig vårt beteende åt mellan kön och ålder?

Inte så förvånande använder vi Facebook till precis det som är meningen – att vara sociala och nätverka. Men vi lägger också mycket tid på att titta på andras bilder, visa uppskattning och fördriva tiden. Vi är också nyfikna på att ta reda på vad gamla vänner har för sig.

Skillnad mellan kön och ålder

Vi kan se i studien att det skiljer sig en hel del mellan vad män och kvinnor gör på Facebook, men också i ålder. Kvinnor tenderar att visa mer uppskattning i sociala kanaler.

När vi jämför ålder och beteende på Facebook kan vi se att den yngre målgruppen fördriver mer tid på Facebook och att den äldre målgruppen lägger större vikt vid att bekräfta sina relationer på Facebook. Det är fler i den äldre generationen som använder Facebook till att lära känna nya personer.

Vad statusuppdaterar vi om på Facebook?

 

I Sveriges största Facebook-studie så undersökte vi vad man statusuppdaterar om på Facebook.

Det som är allra viktigast för oss är att roa andra med våra statusuppdateringar. I sig tycker jag att det här är väldigt intressant och bekräftar mina tankar kring Facebooks skyltfönster-fenomen. Men studien visar också att det är viktigt för oss att dela med oss av våra tankar och att sprida kunskap och vi vill gärna få uppmärksamhet och bekräftelse. Nästan en fjärdedel av svenskarna i studien uppger att de gärna skryter på Facebook.

Kvinnor och män
Kvinnor tenderar mer att vilja dela med sig av sina känslor och tankar i sina statusuppdateringar än männen.

En tredjedel av männen uppger att de vill provocera med sina statusuppdateringar medan bara en femtedel av kvinnorna uppger samma sak.

Vad statusuppdaterar du om och varför?

Har studien ändrat mina råd om sociala medier?


Jag har fått frågan om Sveriges största Facebook-studie har ändrat mina råd till företag i sociala medier. Såklart en mycket relevant fråga.

Jag har en osentimental inställning till kanalval, även om jag ofta förespråkar sociala medier på grund av dess många fördelar. Sociala medier har mängder av möjligheter. Men om jag inte är kritisk till alla mediekanaler så är jag inte heller trovärdig i min yrkesroll. Sociala medier måste belysas med ett nyanserat och objektivt förhållningssätt, utan för den delen avskräcka eller försköna. För det finns alltid två sidor av ett mynt. För mig vore det konstigt om samhällets utveckling inte gav både positiva och negativa effekter på oss som individer.

Jag anser att all kunskap som jag får om sociala medier och kommunikation gör mig till en bättre rådgivare. Jag försöker lära så mycket jag kan av så många jag kan. Det kan handla om butiksföreståndarens bemötande (läs kommunikation) i butiken, eller reklamarens insikt om annonsens utfall. Vår Facebook-studie har en psykologisk inriktning med utgångspunkt från Facebooks effekter på individen. Jag tror att ju bättre förståelse vi har för kommunikationens psykologiska effekter på individer i olika kanaler, ju bättre kommunikatörer blir vi. Oavsett om det gäller sociala medier, reklam eller PR. Beteendevetenskap är en viktig nyckel för att förstå sociala medier ännu bättre.

Sveriges största Facebook-studie visade en koppling mellan generell lycka i livet och tid på Facebook. Varför kopplingen finns där har vi inte svar på, vi kan bara anta och diskutera – precis som vi gör i rapporten. Bland deltagarna i studien fann vi också att 70 procent loggade in så fort de startade datorn eller webbläsaren, och 50 procent upplevde att de halkade efter om de inte fick gå in på Facebook.
Vad säger siffrorna? Att Facebook är en stor och viktigt del av vår vardag. Social aktivitet är ett livsviktigt behov hos den mänskliga individen, och det tenderar att många människor lever ut sina sociala relationer mest via nätet. På Facebook är vi sociala, träffar vänner och tar del av nyheter och information.

Så vad är svaret? Mina råd för sociala medier har inte ändrats. Facebook är och förblir ett viktigt forum att finnas i.

Svenskarnas irriterande vanorna på Facebook

Det mest irriterande du kan göra på Facebook enligt svenskarna är att statusuppdatera för ofta om betydelselösa företeelser, skryta för mycket och uppdaterar om vilka Facebookspel du spelar. 17 procent av svenskarna anser att tekniskt strul är mest irriterande på Facebook. Det här visar en ny undersökning från Cohn & Wolfe. Undersökningen visar också att det mest irriterande som företag kan göra på Facebook och Twitter är att spamma med erbjudanden och tävlingar som anses irrelevanta.

Det här ger ju helt klart utmaningar för företag att skapa tillräckligt spännande innehåll för sin publik. Och för privatpersoner känns funktionen listor, för att styra sina uppdateringar, som en lösning på problemet.

Var tredje svensk har funderat på att avsluta sitt Facebook-konto
Var tredje svensk har, under de senaste tre månaderna, funderat på att radera sitt Facebookkonto. Högst är siffran bland unga män – enligt undersökningen har närmare hälften av alla svenska män mellan 18 till 35 år övervägt att avsluta sitt Facebook-konto. Men tror nog att steget mellan att tänka tanken och att faktiskt gå till handling är stort. För samtidigt som svenska män är skeptiska till Facebook är kvinnor de som är mest positivt inställda till sociala medier, i synnerhet Facebook.

Har du funderat på att logga ut för gott från Facebook? Och i så fall varför?

Mer statistik från undersökningen

  • 50% av kvinnor mellan 25 till 34 år skulle till exempel vilja ha möjlighet att handla via sociala medier.
  • Svenska kvinnor är dubbelt så välvilligt inställda till att handla via ett socialt nätverk som kvinnorna i USA
  • 34% av svenskarna skulle vilja kunna handla direkt från ett socialt nätverk
  • 37% av alla svenskar på Facebook ”gillar” (är fan av) minst ett varumärke
  • 30% av alla svenskar på Twitter följer ett varumärke
  • 7% av män mellan 45 till 54 år är fan av ett varumärke för att få rabatter
  • 65% av män mellan 18 till 24 år föredrar att få sina dagliga nyheter från Facebook
  • 54% av kvinnor mellan 45 till 54 år är fan av ett varumärke för att få rabatter
  • 12% av män mellan 18 till 24 år har avslutat ett förhållande genom Facebook

Undersökningen baseras på datainsamlingen genomfördes av SSI. 7200 personer, i åldrarna 18 till 65 år, från Australien, England, Frankrike, Japan, Kanada, Kina, Sverige, Tyskland och USA deltog i undersökningen som genomfördes under december 2011.