undersökning

Vad gör vi på Facebook?

Vi lägger mycket tid på Facebook, väldigt mycket tid! Forskningen säger olika om exakt hur mycket tid, men i snitt verkar vi svenskar lägga närmare en timme om dagen. 9,3 billioner timmar spenderades globalt per månad på Facebook under 2011.  Generellt är spenderar kvinnor mer tid på Facebook än män. Sveriges största Facebook-studie fick fram att vi i snitt lägger 72 min om dagen på Facebook, men så vet vi också att vårt urval kan tendera att vara något mer flitiga internetanvändare. Något som vi också diskuterar i vår rapport.

Facebook är en naturlig del av vårt sätt att umgås och kommunicera idag, och därför är det inte så konstigt att det tar mycket tid av vår vardag. Det är en naturlig utveckling i ett digitalt samhälle. Frågan är ju vad vi gör all denna tid på Facebook? Och hur skiljer sig vårt beteende åt mellan kön och ålder?

Inte så förvånande använder vi Facebook till precis det som är meningen – att vara sociala och nätverka. Men vi lägger också mycket tid på att titta på andras bilder, visa uppskattning och fördriva tiden. Vi är också nyfikna på att ta reda på vad gamla vänner har för sig.

Skillnad mellan kön och ålder

Vi kan se i studien att det skiljer sig en hel del mellan vad män och kvinnor gör på Facebook, men också i ålder. Kvinnor tenderar att visa mer uppskattning i sociala kanaler.

När vi jämför ålder och beteende på Facebook kan vi se att den yngre målgruppen fördriver mer tid på Facebook och att den äldre målgruppen lägger större vikt vid att bekräfta sina relationer på Facebook. Det är fler i den äldre generationen som använder Facebook till att lära känna nya personer.

Vad statusuppdaterar vi om på Facebook?

 

I Sveriges största Facebook-studie så undersökte vi vad man statusuppdaterar om på Facebook.

Det som är allra viktigast för oss är att roa andra med våra statusuppdateringar. I sig tycker jag att det här är väldigt intressant och bekräftar mina tankar kring Facebooks skyltfönster-fenomen. Men studien visar också att det är viktigt för oss att dela med oss av våra tankar och att sprida kunskap och vi vill gärna få uppmärksamhet och bekräftelse. Nästan en fjärdedel av svenskarna i studien uppger att de gärna skryter på Facebook.

Kvinnor och män
Kvinnor tenderar mer att vilja dela med sig av sina känslor och tankar i sina statusuppdateringar än männen.

En tredjedel av männen uppger att de vill provocera med sina statusuppdateringar medan bara en femtedel av kvinnorna uppger samma sak.

Vad statusuppdaterar du om och varför?

Har studien ändrat mina råd om sociala medier?


Jag har fått frågan om Sveriges största Facebook-studie har ändrat mina råd till företag i sociala medier. Såklart en mycket relevant fråga.

Jag har en osentimental inställning till kanalval, även om jag ofta förespråkar sociala medier på grund av dess många fördelar. Sociala medier har mängder av möjligheter. Men om jag inte är kritisk till alla mediekanaler så är jag inte heller trovärdig i min yrkesroll. Sociala medier måste belysas med ett nyanserat och objektivt förhållningssätt, utan för den delen avskräcka eller försköna. För det finns alltid två sidor av ett mynt. För mig vore det konstigt om samhällets utveckling inte gav både positiva och negativa effekter på oss som individer.

Jag anser att all kunskap som jag får om sociala medier och kommunikation gör mig till en bättre rådgivare. Jag försöker lära så mycket jag kan av så många jag kan. Det kan handla om butiksföreståndarens bemötande (läs kommunikation) i butiken, eller reklamarens insikt om annonsens utfall. Vår Facebook-studie har en psykologisk inriktning med utgångspunkt från Facebooks effekter på individen. Jag tror att ju bättre förståelse vi har för kommunikationens psykologiska effekter på individer i olika kanaler, ju bättre kommunikatörer blir vi. Oavsett om det gäller sociala medier, reklam eller PR. Beteendevetenskap är en viktig nyckel för att förstå sociala medier ännu bättre.

Sveriges största Facebook-studie visade en koppling mellan generell lycka i livet och tid på Facebook. Varför kopplingen finns där har vi inte svar på, vi kan bara anta och diskutera – precis som vi gör i rapporten. Bland deltagarna i studien fann vi också att 70 procent loggade in så fort de startade datorn eller webbläsaren, och 50 procent upplevde att de halkade efter om de inte fick gå in på Facebook.
Vad säger siffrorna? Att Facebook är en stor och viktigt del av vår vardag. Social aktivitet är ett livsviktigt behov hos den mänskliga individen, och det tenderar att många människor lever ut sina sociala relationer mest via nätet. På Facebook är vi sociala, träffar vänner och tar del av nyheter och information.

Så vad är svaret? Mina råd för sociala medier har inte ändrats. Facebook är och förblir ett viktigt forum att finnas i.

Våra kommentarer kring Facebook-studien

Sveriges största Facebook-studie har väckt engagemang hos hela svenska folket.
Vi har förtroende för studiens resultat och precis som i all forskning tar vi små steg framåt i kunskapen om hur vi svenskar använder Facebook. De flesta studier utgör en avvägning mellan olika kompromisser, så det behövs ofta flera studier för att få klarhet i samband och reda ut metodproblem. Vi hoppas att man kan se denna studie som ett steg på vägen och att resultaten som framkommit kan undersökas vidare. Vi bjuder dock på insikten att resultaten från den här studien inte är slutgiltiga och för evigt sanna. Inga forskningsresultat kan vara det.

Vi tycker att mycket av den kritik som framförts mot studien är rimlig – vi skriver ju själva om den i rapporten. Vi vill dock tillbakavisa en kritikpunkt som verkar vara byggd på ett missförstånd: Vi har inte skickat ut enkäter till utvalda deltagare. Angående medias roll i det hela så är det självklart att vi ville ha publicitet kring vår studie som visar ett resultat som berör så många, men att resultatet vinklats enbart negativt är tråkigt. Facebook är och förblir en fantastisk kanal för kontakt, relationsbyggande, information och nyheter.

I studiens data finns alla inkomstgrupper (0 till 400K+ SEK/år), alla utbildningsnivåer (ungefär 49 procent med upp till gymnasieutbildning, 49 procent med högskole/universitetsutbildning och 1 procent med doktorsutbildning), och utbildningsnivåer (30 procent studenter, 70 procent arbetande och 8 procent arbetslösa, observera att man kan vara student och arbetande samtidigt). Kort sagt, täcker studien alla samhällsgrupper. I tillägg till detta innehåller den även användare som spenderar väldigt lite tid på Facebook och de som spenderar väldigt mycket tid.

Bekvämlighetsurval är ett vedertaget sätt att genomföra studier på där man inte har en väl avgränsad population (de ungefär 4,5 miljoner svenska Facebookanvändarna) att slumpmässigt dra människor från. Vi har inte tillgång till ett namnregister över alla svenska Facebookanvändare och har svårt att se hur man någonsin kommer att kunna skapa ett sådant. Dessutom är den här studien både större och har ett bredare demografiskt underlag än tidigare studier om Facebook som varit rapporterade i svensk media.

Studien är släppt vid GRI (Gothenburg Research Institute), Handels, GU, där Leif är verksam. Prefekten på GRI har gett okej till att släppa studien under GRI.

Det finns minst fyra andra studier som fått fram liknande resultat som vi presenterar.
Fjolårets SOM-undersökning hittade en negativ effekt av ett dagligt Facebookanvändande på välbefinnande hos svenskar (s. 358).

Kalpidou, Costin & Morris (2011) fann att collegestudenter som använder Facebook mer har lägre självkänsla.

Det fann även Mehdizadeh (2010).

Och Schwartz (2011).

Slutligen fann Chou & Edge (2012) att ju mer tid man spenderar på Facebook desto mer upplever användare att andra har lyckligare liv jämfört med sig själv.

Vi lyssnar på de ifrågasättanden som gjorts och hoppas att engagemanget som drivit diskussionen de senaste dagarna kan omvandlas till energi hos fler att forska i ämnet.

Ida & Leif

Vill du ha rapporten ”Sveriges största Facebook-studie”?


Om ett par veckor lanseras rapporten av Sveriges största Facebook-studie. Sedan ett par månader tillbaka har jag jobbat med rapporten tillsammans med Leif Denti, doktorand på Göteborg Universitet, psykologienheten. Det här är första studien i en serie av tre där vi vill ta reda på hur och varför publiken agerar som de gör på Facebook.

Rapporten har en psykologisk inriktning med fokus på hur Facebook-användandet påverkas oss. Jag har alltid haft en passion för orsak och verkan i kommunikation och i synnerhet i sociala medier är resultatet enormt intressant. Studien bekräfta flera saker som vi länge misstänkt samtidigt som den presenterar nyheter som både är spännande och uppseendeväckande. Studien ger oss helt klart ökad förståelse av de konsekvenserna som Facebook har.

Vill du ha rapporten Sveriges största Facebook-studie som lanseras om ett par veckor? Skriv i så fall din mejladress i kommentarsfältet så ser jag till att den kommer till er.