Facebookrapport

Sveriges största Facebook-studie är en studie genomförd av Leif Denti och Isak Bolopolos, doktorander vid psykologienheten på Göteborgs Universitet, mig själv och elever vid Skövde Universitet.

Rapporten har en psykologisk inriktning med fokus på vilken effekt Facebook har på oss svenska användare. Vi har undersökt vilka områden svenska användare anser är mest centrala, vad man helst statusuppdaterar om och kopplingen mellan Facebook och lycka/välmående. Studien syftar till att ge oss en ökad förståelse av de konsekvenserna som Facebook har, och är ett litet steg för att förstå Facebooks effekter bättre.

Du kan ladda ner studien på Göteborgs Universitet.

Leave a Reply

*