Sociala Medier

Utmaningar för dagens marknadsförare

Mycket har hänt med sociala medier som marknadsföringsverktyg de senaste åren. Företagen och marknadsavdelningarna är mer mogna, har mer kunskap och vet att sociala medier inte är en fluga. När sociala medier har kommit upp företags agendor är det också lättare att börja förändringsprocessen.

Sveriges Marknadsförbund har gjort en ny undersökning, Tendensrapport 2011, där cirka 500 beslutsfattare inom marknadsföring deltog. Undersökningen ger oss bra riktlinjer kring hur markndsavdelningar kommer att jobba och prioritera framöver.

Att mäta effekten
De två största utmaningarna för dagens marknadsförare är tidspress/budget och det utökade medielandskapet. Därefter kommer utmaningen att visa effekt av marknadsföringen. Enligt undersökningen uppger 7 av 10 svenska företag att de upplever att kraven på att visa effekt av marknadsföringsinsatserna har ökat de senaste åren.

Det finns önskemål om från företag att mäta effekten men det är fortfarande ett stort glapp mellan ambition och genomförande. Ungefär fyra av 10 (38 % av B2C och 44 % av B2B) arbetar inte alls med analyser för att följa upp återbäringen på de pengar som satsas i marknadsföringsaktiviteter.

Ofta är dilemmat vilken effekt man ska mäta, samtidigt som mätningen innebär extra resurser och kostnader som företaget inte har. Man vet att det är bra att vara i sociala medier, men hur man mäter det är ännu inte helt självklart.

Det som förvånar mig är att den upplevda effekten av sociala medier och PR är så låg (mycket högre för B2B-företag). Är det för att arbetet är långsiktigt eller för att effekten man mäter sällan kan kopplas direkt till köp?


Sociala medier
Det gläder mig att se att 26 procent av de företagen som var med i undersökningen svarade att de finns i sociala medier för att undvika dålig PR och rykten. En insikt som inte är dyr men mycket effektiv!

Sociala medier som kundservice- och supportverktyg borde växa ganska mycket de närmaste åren. Kundservice är de som kan och förstår kunden, och deras närvaro i sociala medier kommer vara avgörande på många sätt för företags sociala media-satsningar.

Sociala medier-kurs på Drivhuset Göteborg

Till hösten håller jag sociala medier-kurs på Drivhuset i Göteborg. Kursen heter ”Sociala medier som marknadsföringsverktyg” och kommer vara både praktisk och teoretisk inriktad.

Kursen går över två tillfällen, 12 och 19 september, och har fokus på att ta fram en strategi flr kommunikationen i de sociala media-kanaler som man väljer att finnas. Vi kommer också gå igenom vad man behöver tänka på när man ger sig ut i sociala medier, de viktiga hörnstenarna för lyckad kommunikation och dialog samt vad som skiljer marknadsföring i sociala medier från traditionell marknadsföring. Kursen lägger också stor vikt vid att gå igenom hur man lyssnar i kanalerna och vilka hjälpmedel som finns, samt hur man mäter effekten.

Vi kommer hålla till på 
Handelshögskolan. Vill du anmäla dig så gör du det här.

Bäst kampanj just nu – Doggelganger

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om Pedigrees Dog adoption Drive som jag tycker är en fantastisk kampanj på många sätt.  Inte minst binder man samman kommunikationen i alla kanaler, man förknippar också sitt varumärke med något mer än bara sälja hundmat – kärlek och engagemang till hundar.

Nu presenterar man del två i kampanjen, doggelganger.

Doggelganger grundar sig i studier som har visat att vissa av de lyckligaste hund och hundägare har liknande egenskaper, personlighetsdrag och även kroppstyper, och spinner alltså på ”sådan matte sådan hund”. Genom att ladda upp ett foto av sig själv kör Doggelganger – human to canine paring software en match mot riktiga hemlösa hundar som är i nöd. Vid bilden  på hunden som kommer upp är en kort personlig presentation och det finns möjlighet att sprida det i sociala medier och en knapp för att ta direktkontakt och möta sin ”dog look-a-like”.

Jag som hundägare är mitt i målgrupp, men oavsett tror jag nog få går förbi kampanjen oberörda. Genialiskt enligt mig!

 

 

 

SWOT i sociala medier

De senaste åren har social media-strategi varit på allas läppar. Men ärligt talat, är ordet strategi helt rätt att använda för en satsning i sociala medier? Ordet strategi förknippar mig med tunga och oflexibla dokument som hamnar i en pärm istället för att finnas tillgängligt i organisationen. En strategi låser ofta våra tankar, istället för att inspirera och öppna upp våra sinnen. För mig ska en strategi visa färdriktningen men inte snitsla banan. Givetvis kan en strategi se ut på många olika sätt, men generellt sett är det inte ett dokument som inbjuder till diskussion.

Jag har istället börjat att använda mig av en SWOT-analys som komplement till strategier i sociala medier. Jacob Morgan förklarar det hela mycket bra i blogginlägget Using SWOT for social media strategy”.

SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats, och blir alltså en analys av den satsning eller kampanj som man kommer göra i sociala medier. SWOT visar de styrkor och svagheter och hot och möjligheter som kan ha betydelse för företagets verksamhet. Det blir istället för ett ”styrdokument” ett informations- och diskussionsunderlag för hela företaget där varje medarbetare kan dra sina egna slutsatser och komma med förslag. Jag ser det som ett lysande komplement till en övergripande strategi med mål och syfte, och för mig ett mycket positivt och mer utvecklade sätt att jobba med företag och verksamheter.

Ny statistik för sociala medier

Jag älskar statistik! När man jobbar med sociala medier, PR, kommunikation och reklam blir statistik något handfast och tydligt som man kan luta sig tillbaka på. Något som säger, så här det faktiskt, inte enbart massa antagande från människor till höger och vänster. Statistik visar på verkligheten som den faktiskt ser ut. De senaste dagarna har de trillat in massor av ny och spännande statistik om sociala medier.

950 kronor – priset på en Facebook-medlem
Enligt en artikel på di.se så är varje Facebook-användare värderad till 950 kronor, varje Twitter-användare värderad till 320 kronor och varje Linkedin-användare värderade till 265 kronor.

Unga internetanvändare är i sociala forum
Internetstatistik.se
presenterade igår resultatet av en undersökning gjord av EU Kids online som visade att nästan fyra av tio (38 procent) internetanvändare i åldern 9-12 år i Europa har en egen profil på något socialt nätverk. För ungdomar i åldern 13-16 år är motsvarande andel 77 procent. Av alla barn i Europa i åldern 9-16 år som använder Internet använder en tredjedel Facebook. Det motsvarar 57 procent bland de som har en profil på något socialt nätverk

Facebook Q1 2011
Igår släppte också Facebook själva sin statistik från Q1 2011. Online school var först ut att rapportera om vad vi gör på Facebook, hur ofta och när. Och jag tycker deras fråga är relevant ”Are we obsessed with Facebook?” Jag vet att jag är det…