tips

Att sälja en frukost

Att sälja en frukost

Förra tisdagen så sände SVT UR ett program om reklamvärlden där man får följa två byråer i arbetet med en pitch. Byråernas gratisarbete i samband med en pitch var ganska omdiskuterat för ett par år sedan. Även om pitcher och upphandlingar oftast är en nervkittlande, spännande, ångestladdad och ofta extremt rolig process. Så är sällan gratisjobb något som gynnar byråerna och medarbetarna. Det här ledde till att Komm och Sveriges Annonsörer 2011 fram riktlinjer kring hur en pitch ska genomföras. Riktlinjerna syftar till att alla ge byråer som uppdragsgivare en gemensam hållning till hur en pitch och upphandling ska genomföras. Principen är att byråerna ska bli bedömda på meriter, förståelse för uppdraget och lämplighet baserat på utförda uppdrag, men inte bjuda på gratisjobb för att vinna ett uppdrag.

I programmet som SVT UR sänder så är det Subway som vill genomföra en kampanj inriktad på att förändra unga vuxnas frukostvanor. Reklambyråerna WDCW och McKinney får några dagar på sig att ta fram koncept- och kampanjförslag.
Enligt mig är programmet  inte särskilt verklighetstroget med den svenska reklamvärlden. Filmklippet syftar till att göra bra tv och dramatiken är till sin spets. Men en inblick i reklamvärlden ger den förvisso även om vissa delar ska tas med en nypa salt. Vad tycker du, hiss eller diss?

Varför blir vissa saker virala och andra inte?

social currency
Har du läst boken Contagious? Den tar upp och försöker reda ut varför vissa saker blir virala och andra inte. Författaren lyfter fram ett antal lyckade exempel på kampanjer och bryter  ner framgången i 6 principer som han menar är framgångsreceptet:

Social currency; It’s all about people talking about things to make themselves look good, rather than bad
Triggers, which is all about the idea of ”top of mind, tip of tongue.” We talk about things that are on the top of our heads.
Ease for emotion; When we care, we share. The more we care about a piece of information or the more we’re feeling physiologically aroused, the more likely we pass something on.
Public; When we can see other people doing something, we’re more likely to imitate it.
Practical value; Basically, it’s the idea of news you can use. We share information to help others, to make them better off.
Stories, or how we share things that are often wrapped up in stories or narratives.

Har du egna spaningar?

Kriskommunikationens gyllene regler

kriskommunikationJag hade i förra veckan ett samtal om kriskommunikation med en av mina kunder. Tänkte därför ge lite tips, råd och tankar kring hur jag ser på kriskommunikation.

Bra kriskommunikation är ett arbete som börjar långt innan man ens kan ana att en kris är i antågande. Det grundar sig först och främst i bra internkommunikation, som både behöver vara operativ och strategisk. Det handlar också om att alla anställda förstår företagets värderingar, policy och varumärke för att alla internt förmedlar samma bild när en kris väl uppstår.

Förberedelser
Förberedelserna innebär att ha en tydlig krisplan för en bra kommunikation. Det handlar om att riskinventera, dvs att se vilka risker som finns i branschen och hur man ska agera när den uppstår? Se olika scenarior och gör en plan för att vara förberedd när de uppstår. Se också alltid till att nyckelpersoner är uppdaterade och utbildade på hur och vad de ska kommunicera.

Vanliga brister i en kris
När en kris uppstår så är internkommunikationen precis lika viktig som den externa. Det känns ofta som just det här är det som många företag missar. Om inte de anställda vet och är informerade är risken stor att felaktiga rykten sprids. Ska alla internt förmedla samma bild av krisen, så måste också företaget förklara vilken. Ta initiativet i kommunikationen när en kris uppstår. Informera internt, kunder och leverantörer men också medier. Ha en talesperson som alla hänvisar till. Men se också till att ha en ersättare till talespersonen så att man inte jobbar dygnet runt.

Sociala mediers roll i en kris är både ett hot och en möjlighet. Snabbheten gör att företaget snabbt kan gå ut och dementera rykten och förklara hur det faktiskt ligger till. Men det gör också att det enklare för anställda i ett företag att skapa fel bild av krisen.

Det är vanligt i en kris att man börjar kasta negativ kritik på varandra internt under pressade förhållanden. Spar det här till uppföljningen, för till exempel loggbok över tider och kontakter för att kunna göra en bra uppföljning. Det finns också ett syfte i att ta in experthjälp eftersom man inte är objektiv mitt i en kris.

Råd på vägen

 • Öppenhet och transparens
 • Ett budskap – en talesperson
 • Q&A – sprid till alla som kan tänkas få frågor
 • Internkommunikation till ALLA anställda – vilken bild ska förmedlas
 • Ta initiativ i kommunikationen
 • Var snabb
 • Kortfattad information
 • Berätta bara vad man vet säkert och upprepa central fakta
 • Prioritera positiva budskap och bemöt felaktig fakta direkt
 • Meddela när nästa informationstillfälle ges
 • Informera ofta även om ingen ny fakta finns
 • Våga vara människa – visa empati

En bra blogg att läsa om kriskommunikation är Modern Kriskommunikation av Jeanette Fors-Andrén.

Har studien ändrat mina råd om sociala medier?


Jag har fått frågan om Sveriges största Facebook-studie har ändrat mina råd till företag i sociala medier. Såklart en mycket relevant fråga.

Jag har en osentimental inställning till kanalval, även om jag ofta förespråkar sociala medier på grund av dess många fördelar. Sociala medier har mängder av möjligheter. Men om jag inte är kritisk till alla mediekanaler så är jag inte heller trovärdig i min yrkesroll. Sociala medier måste belysas med ett nyanserat och objektivt förhållningssätt, utan för den delen avskräcka eller försköna. För det finns alltid två sidor av ett mynt. För mig vore det konstigt om samhällets utveckling inte gav både positiva och negativa effekter på oss som individer.

Jag anser att all kunskap som jag får om sociala medier och kommunikation gör mig till en bättre rådgivare. Jag försöker lära så mycket jag kan av så många jag kan. Det kan handla om butiksföreståndarens bemötande (läs kommunikation) i butiken, eller reklamarens insikt om annonsens utfall. Vår Facebook-studie har en psykologisk inriktning med utgångspunkt från Facebooks effekter på individen. Jag tror att ju bättre förståelse vi har för kommunikationens psykologiska effekter på individer i olika kanaler, ju bättre kommunikatörer blir vi. Oavsett om det gäller sociala medier, reklam eller PR. Beteendevetenskap är en viktig nyckel för att förstå sociala medier ännu bättre.

Sveriges största Facebook-studie visade en koppling mellan generell lycka i livet och tid på Facebook. Varför kopplingen finns där har vi inte svar på, vi kan bara anta och diskutera – precis som vi gör i rapporten. Bland deltagarna i studien fann vi också att 70 procent loggade in så fort de startade datorn eller webbläsaren, och 50 procent upplevde att de halkade efter om de inte fick gå in på Facebook.
Vad säger siffrorna? Att Facebook är en stor och viktigt del av vår vardag. Social aktivitet är ett livsviktigt behov hos den mänskliga individen, och det tenderar att många människor lever ut sina sociala relationer mest via nätet. På Facebook är vi sociala, träffar vänner och tar del av nyheter och information.

Så vad är svaret? Mina råd för sociala medier har inte ändrats. Facebook är och förblir ett viktigt forum att finnas i.

7 tips för hur du ökar engagemanget på Facebook

En av de stora svårigheterna för småföretagare eller marknadsförare är att publicera innehåll som engagerar sin publik. Det spelar egentligen ingen roll vilken kanal man sänder ut sitt budskap, man vill ändå uppnå största möjliga engagemang. I sociala medier så vill man att engagemanget ska innebära återkoppling – kommentarer, gilla-markering eller delning. Vilket blir svårare och svårare när publiken blir mer kräsen och konkurrensen blir hårdare.

Generellt sätt finns det några saker man ska tänka på för att få ökat engagemang hos sina följare på Facebook, om som därmed också kommer öka sidans Edgrank. Edgerank är den beräkning som bestämmer hur mycket och ofta dina inlägg kommer att visas i vänner och medlemmars nyhetsflöde, vilket jag skrev om i ett inlägg i onsdags.

1. Variera typen av inlägg
Som jag nämnt tidigare så har filmer, foton och länkar automatiks mycket högre edgerank än vanliga statusuppdateringar. Delvis beror det på att Facebook värderar den här typen högre i sin beräkning av Edgerank, men det beror också på att varierande typer av inlägg vanligtvis får högre återkoppling och engagemang. Om publicerar samma typ av inlägg, men någorlunda samma typ av innehåll,  blir man förutsägbar och tråkig.

2. Skilj dig från dina konkurrenter
Jag brukar säga att genom att kartlägga sin konkurrenter och se hur de kommunicerar och agerar på Facebook så kan man lära sig mycket. Både vad som är positivt och negativt i deras kommunikation. Det som är viktigt är att faktiskt bli unik i sin kanal på Facebook, att följarna ska känna att följa just er sida ska ge ett mervärde som de inte kan hitta någon annanstans.

3. Gör alla inlägg manuellt
Undersökningar visar att verktyg som automatiskt postar i de sociala kanalerna ger upp till 70 procent mindre återkoppling. Twitter, Facebook, pressmeddelande, hemsida eller radioreklam har olika sätt att kommunicera och publiken vill ha det så. Vi kan inte kommunicera på samma sätt i alla kanaler, även om budskapet är detsamma. Därför är det viktigt, även om det tar mycket tid – gör alla inlägg i sociala medier manuellt!

4. Undvik pressmeddelanden
Självklart ska man dela med sig av företagsinformation som man också presenterar för media. Men använd ett annat språk anpassat för kanalen, pressmeddelanden är till just för journalister och ingen annan målgrupp. Jag brukar dessutom se till att information läggs ut på företagets Facebook-sida först, publiken på Facebook är VIP och ska därmed också ha all information först.

5. Göra din publik delaktiga
Delaktighet skapar engagemang, det är inget nytt. Genom att låta publik på Facebook känna sig värdefulla och blir delaktiga i till exempel produktutveckling, design- och layout eller andra saker där deras åsikter är viktiga, så skapar man stort engagemang. Delaktighet kan man också nå genom att ställa frågor eller ordna tävlingar.

6. Be publiken dela sitt innehåll på er sida
Låt er Facebook-sida bli ett forum för det intresseområde ni representerar. Be era publik dela sitt innehåll på er sida och lär känna dem bättre.

7. Mät vad som funkar och vad som inte funkat
Facebook insights eller andra statistikverktyg är mycket viktiga att förhålla sig till när man sköter en Facebook-sida. Både vad det gäller att lära känna sin Facebook-publik, men också för att kunna mäta vilka inlägg som får hör återkoppling och inte. Uppföljning och analys varje månad, om inte oftare, gör att man snabbt kan utveckla sin Facebook-kommunikation och öka sitt engagemang hos publiken. Tänk också att se över vilken tid på dygnet, veckodag, månadsdatum med mera som ger bäst återkoppling för att hitta det ultimata sättet att kommunicera med publiken på Facebook.

7. Rikta meddelandena till olika målgrupper hos din publik
Bland publiken på en Facebook-sida så representeras ofta flera olika målgrupper. Både vad gäller intresse, ålder och kön – självklart är det också olika saker som engagerar dem. För att nå alla ska man kartlägga sina målgrupper (genom insights) och sedan se till att publicera olika typer av inlägg som engagera de olika målgrupperna.

Undersökning
Roost.com har nyligen gjort en studie för att undersöka vilka inlägg på Facebook och Twitter som får mest spridning och engagemanag. I studien man har utvärderat 10.000 Facebook och Twitter-inlägg av 8000 småföretag i över 50 branscher.

Facebook

 • Fotoinlägg fick 50 % fler visningar än någon annan typ av media
 • Citat ger 22 % mer interaktion jämfört med andra inlägg
 • Frågor genererar nästan 50 % så många kommentarer som någon annan typ av innehåll
 • Länkar ger 87 % fler delningar jämfört med andra inlägg

Har ni fler tips att få spridning i sociala medier?