tips

Sociala medier för småföretagare

Jag är nog inte ensam om att ha tagit del av Vismas undersökning om att många småföretagare väljer bort sociala medier. I undersökningen uppgav 18,6 procent att de använder Facebook, 0,5 procent Twitter och hela 80,9 procent att de inte använder någon form av socialt medium alls.

Jag är övertygad att sociala medier är en mycket värdefull kanal för småföretagare. En amerikansk undersökning (2011 Social Media Marketing Industry Report) bekräftar mitt resonemang. Undersökningen visar att småföretagare hör till dem som kan tjäna mest på att synas på exempelvis Facebook. Undersökningen visar att aktivitet i sociala medier dubbelt så ofta leder till nya kontakter och nya affärer för mindre företag som det gör för större företag. 48 procent av småföretagarna i den amerikanska undersökningen kopplade ökad försäljning till sociala aktiviteter på nätet. Dessutom uppgav 58 procent att de minskat sina marknadsföringskostnader.

Uppdaterat! @UrbaLill gjorde mig uppmärksam på att den amerikanska studien endast hade en svarsfrekvens på 7 procent. Av 50 000 tillfrågade företag deltog 3342. Så visst ska man fundera på hur tillförlitligt resultatet i undersökningen är, samtidigt som jag anser att det ger oss en tydlig fingervisning som fler andra undersökningar och rapporter kan bekräfta.

I linje med undersökningen så började jag igår min kurs ”Sociala medier som framgångsrikt marknadsföringsverktyg” på Drivhuset. Gruppen bestod av engagerade och nyfikna entreprenörer och småföretagare som vill lära sig hur man får en lyckad satsning i sociala medier. Tidsbristen är ofta det största dilemmat för småföretagre. Hur ska man prioritera? Och måste man finnas överallt?

Min uppfattning är att sociala medier inte behöver ta så enormt mycket tid som många tror. Det kräver ett engagemang, men är man entreprenör har man ofta det där engagemanget naturligt.  Det som jag ofta ser som problematiken är att sociala medier inte är en rutin. Man bokar inte in det i kalendern och ger det den tid som det förtjänar. Sociala medier är mycket viktigt för nätverkande, nya kontakter och för att få företaget att växa.

Mina råd är:
1. Prioritera kanalerna – man behöver inte finnas överallt!
2. Gör en strategi – om man vet målgrupp, syfte, mål, tonalitet går det mycket lättare att skriva inläggen och uppdateringarna när man tar dig tid.
3. Planera! Mycket av handlingarna i sociala medier går faktiskt att boka in i kalendern. Vad händer under kommande vecka, och vad av det är värt att dela med sig av i sociala medier. Dessutom går vissa uppdateringar och blogginlägg faktiskt att skriva i förväg.
4. Be vänner att kommentera och respondera på dina inlägg. Det är mycket roligare att skriva om man vet att folk läser det man skriver.

Tänk också på att det är i början som det tar mest tid. När det blir en vana är det som att hämta kaffe eller prata med någon i telefon. Man gör det utan att tänka.

De bästa tipsen för att lyckas på LinkedIn

Linked in handlar om att sälja sig själv. Jag ser allt för många profiler som vare sig har bild eller tillräckligt med information.  Mitt viktigaste råd för LinkedIn är att inte vara rädd för att skryta och berätta vad man åstadkommit på tidigare arbetsplatser. LinkedIn är trots allt ett karriärnätverk och ingen kommer bli lyckligare om du håller dina förtjänster för dig själv. Framgång föder framgång!

Utnyttja möjligheten med LinkedIn och skapa ett stort nätverk och ta för dig av nya kontakter. Är du på jakt efter nytt jobb, låt ditt nätverk, eller i alla fall delar av det, få reda på det.

Idag är det lika svårt för företag att hitta rätt person till rätt plats. Många företag som jag jobbar med har ett tydligt mål med sitt PR-arbete och det är att attrahera arbetskraft. Glöm därför inte att företagen har lika svårt att hitta rätt profil som du har att hitta rätt jobb. Ju mer du kan berätta om dig själv desto större chans att det blir rätt match från början.

De bästa tipsen för att lyckas
Annica Thorberg, entreprenör och ägare till Marketinghouse & Surprisehouse, delar med sig av en 10 stycken bra och viktiga punkter som du kan se här. Jag har sammanfattat 8 egna punkter över det som jag tycker är viktigast för att lyckas på LinkedIn.

 1. Använda en privat e-mail adress 
  Att använda en privat e-post adress gäller LinkedIn såväl som alla andra konton man har i sociala medier. Byter man jobb vill man inte att de konton man har ska vara kopplade till jobbadressen.
 2. Använd en professionell bild
  En bra bild är mycket viktigt, man vill ju se vem det är som har sidan. Tänk på att bilden ska spegla dig som yrkesperson och bör alltså inte vara en semesterbild från till exempel Kreta. Använd en porträttbild.
 3. Fyll i all relevant information – det som står i ditt cv
  All information som finns samlat i ditt cv ska också finnas med på LinkedIn. Se till så att ditt cv är komplett och inte skapar tids-luckor eller frågetecken i onödan. Man vill kunna följa personens erfarenheter från utbildning och karriär.
 4. Lagom med information
  Även om man ska fylla på med relevant information på LinkedIn ska det vara lagom mycket. Gör informationen lätt-överskådlig så att man snabbt kan skapa sig en bild av dig.
 5. Be folk rekommendera dig
  Genom att be människor i ditt nätverk att rekommendera dig skapar du en mer komplett bild av dig som yrkesperson. Din kompetens blir mer trovärdigt när någon annan belyser dina styrkor. Ett bra sätt att komma igång är att rekommendera andra, då kommer de garanterat rekommendera tillbaka.
 6. Sammanfattning
  Ge en snabb och enkel sammanfattning om vem du är och vad dina styrkor är. Texten ska vara lätt att överblicka och skapa en uppfattning om vem du är, vad du kan och vad du är duktig på.
 7. Speciliteter
  Vad skiljer dig från andra och vad är du extra duktig på? Kanske en av de viktigaste punkterna för att sticka ut på LinkedIn.
 8. Kontaktuppgifter
  Glöm inte att ange kontaktuppgifter, och glöm inte att uppdatera dem om du byter eller slutar på ditt jobb.
 9. Mål
  Har du ett mål så var inte rädd att definiera och tala om det.

Annica Thorberg nämner något som jag tycker är mycket viktigt: En bra titel säljer. Men tänk på att jobbtiteln inte ska skapa förvirring utan ska tala om vad jobbet innebär eller innebar. Beskriv dina titlar, erfareheter, specialiteter, kompetens med mera på det mest fördelaktiga sättet. Även det sämsta jobbet har gett dig erfarenheter eller kunskap som man ska lyfta fram.

Ni hittar min LinkedIn-profil här.