Twitter

10 saker man bör veta om sociala medier

 1. Alla sociala medier är inte samma sak. Det är stora skillnader mellan hur man ska behandla och agera på LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+ osv.
 2. Det tar tid att bygga förtroende i sociala medier, precis som i relationer. Tänk på att sociala medier är ett verktyg – inte ett mål i sig.
 3. Utnyttja makten hos passionerade och engagerade människor i sociala medier, och bli en del av gemenskapen.
 4. Dina inlägg kommer att spegla personligheten hos ditt företag. Om du inte är äkta, kommer du inte bli långvarig.
 5. Grunden till lyckad satsning i sociala medier är en social media-strategi. Ha också en genomtänkt policy för hur du hanterar negativa kommentarer. I sociala medier går det snabbt.
 6. Gör din närvaro konsekvent och meningsfull i sociala medier.
 7. Se till att du lyssnar i alla sociala kanaler och diskussioner du ger dig in i. Var uppmärksam på vad de säger, några av de bästa idéerna, feedbacken och lösningarna kommer till dig från sociala medier.
 8. De mest framgångsrika företagen i sociala medier är de som lyckas knyta ihop den digitala världen med den fysiska.
 9. Sätt mål med din satsning i sociala medier. Och se till att målen går att mäta.
 10. Det är inte antalet följare och gillare som är viktigt. Det är antalet engagerade medlemmar.

Tack till Marla Tabaka för inspirerande inlägg.

Hur social är din pressrelease?

Förra veckan skrev jag ett inlägg om att en undersökning som visar att Facebook är den största nyhetskanalen. Undersökningen av Lightspeed Research visar att 30 % av respondenterna vänder sig till Facebook för nyheter någon gång per vecka, medan enbart 12 % använder Twitter som nyhetskanal någon gång per vecka. Nu presenterar PR Newswire och Crowd Factory en annan undersökning som delvis bekräftar det här. Vi delar hellre med oss av nyheter på Facebook.

PR Newswire och Crowd Factory har analysera aktiviteten kring tusentals pressmeddelanden under ett antal månader. Undersökningen visar att man hellre delar med sig av pressmeddelanden på Facebook än på Twitter, 48 procent respektive 37 procent. Men, varje tweet på Twitter resulterar i 30 procent fler klick. Delvis tror jag det här beror på att på Facebook får man tillräckligt med information för att inte behöva klicka sig vidare, medan på Twitter räcker inte 140 tecken till.

Undersökningen visade också att film, bild eller ljud tillsammans med pressmeddelandet drev mer trafik. Till exempel ökade engagemanget till pressmeddelandet med 14 procent om en bild var bifogad.

För egen del hade jag gärna velat veta om resultatet av delningen på Facebook blev olika om man postade en länk till pressmeddelande jämfört med om man skrev om information anpassad för Facebook. Vad tror ni?

 

 

 

 

Facebook som nyhetskälla

Återigen har det blivit bekräftat, Facebook är en av de främsta nyhetskanalerna – ett nyhetsflöde för omvärldsbevakning. 30% av 18-24 åringarna vända sig till Facebook för nyheter någon gång per vecka visar en undersökning av Lightspeed Research. Undersökningen visar också att Facebook är en större nyhetskanal än Twitter,  12% av respondenterna vänder sig till Twitter för nyheter någon gång per vecka. Hur använder du Facebook och Twitter som nyhetskanal?

Kombination av traditionella och digitala nyhetskällor
Undersökningen av Lightspeed Research visar också att det blir vanligare att man kombinerar traditionella och digitala nyhetskällor. 74% av respondenterna uppger att de går online för att läsa mer om en nyhet som de hört om på TV eller radio. 38% säger att TV är deras främsta källa till nyheter, medan 29% uppger att nyhetskällor online är deras främsta nyhetskanal.

Undersökningen av Lightspeed Research baseras på en onlinepanel med 1000 personer som tillfrågats om sin nyhetskonsumtion. Resultatet visar bland annat:

 • Facebook och radio är nästan lika stora som nyhetskälla för kvällsnyheterna  (10% vs 11%)
 • 3% av respondenterna besöker Facebook på morgonen för att se nyheter
  (9% bland 18-24 åringarna)
 • 4% vill ha tillgång till Facebook för nyheter under resan
  (11% bland 18-24-åringarna)
 • 10% använder Facebook som nyhetskälla när de är hemma på kvällen
  (23% av 18-24 åringarna)
 • 16% av 18-34 åringarna säger att de inte tittar på nyheterna på TV
  (12% av 35-54 åringarna)

Polly Becker skriver mer om undersökningen i sitt blogginlägg,  Twice as many get their news via Facebook compared with Twitter


 

Funktionerna vi vill se på Facebook i framtiden

Foto: Marcus Fridholm

Vilka funktioner vill ni se på Facebook i framtiden?
Personligen finns det tre funktioner jag gärna vill se att Facebook utvecklar.

Nedladdning av data
Idag erbjuder Facebook en funktion för att ”Ladda ner din information”. Den funktionen borde utvecklas så att den även innefattar all information och data som man samlar på plattformen, dvs även bilder och filmklipp som man är taggad i. Arkivet som man laddar ner borde också göra automatiska uppdateringar samt spara design och profilbilder som man har vid olika tillfällen.

Gillade sidor och länkar samals under en egen flik
Varje dag gillar och delar vi många saker på nätet. Jag hade gärna se att alla våra gilla-markeringar och delningar hade samlats under en flik på vår profilsida. En form av digg-funktion men på Facebook.

Kalender
Facebooks evenemangskalender är bara en liten del av vad den skulle kunna vara. Jag tror att en kalender för alla aktiviteter, givetvis sammankopplad med den vanliga kalendern man har telefonen och på datorn, hade varit en spännande funktion. Givetvis ska synligheten av aktiviteterna gå att styra precis som när man skriver statusuppdateringar.

Videosamtal
Jag ser mycket fram emot Skype och Facebooks utökade samarbete. Samarbetet innebär att alla användare inom en snar framtid kommer att kunna starta videosamtal direkt från Facebook. Dessutom kommer användare som sitter på Facebook kunna kommunicera med de som sitter på Skype.

Fler funktioner som vi önskar på Facebook
På frågan om vilka Facebook-funktioner man vill se i framtiden svarar de flesta att de hellre vill se färre funktioner. Man upplever plattformen rörigare och rörigare.

Separata nyhetsflöden
@annacreutz svarade på Twitter att hon gärna hade sett separata nyhetsflöden för företagssidor och vänner på Facebook, något som skulle ge en upplevelse av en ”renare” plattform. Troligtvis är den här funktionen inte så långt bort i Facebooks utvecklingen, det som talar emot det är att det innebär mycket negativt för företags-sidorna. Uppdatering från gilla-sidor skulle troligtvis få mycket mindre uppmärksamhet vid en sådan här utveckling.

Ogilla-knapp
@StefanFrej svarade att han gärna vill ha en ogilla-knapp på Facebook, och visst hade det varit bra. Tyvärr har Facebook sagt att det aldrig kommer att ske. Men ingen är ju sämre än att man kan ändra sig…

Vad vill ni se?