webb

Privat, professionellt och B2B i sociala medier

Frågan om privat och professionellt i sociala medier är ganska uppmärksammad men än så länge inte så väl utforskad. Företag provar sig fram och ser vad som funkar och inte. Speciellt lite vet vi om B2B-kommunikation i sociala medier. Det verkar finnas två läger. Det ena utgår från att eftersom man gör affärer med företag är det ingen mening med att använda sociala medier. Det andra lägret tycker tvärt om och använder argumentet att ”människor köper, inte företag” eller ”företag är också människor” och rättfärdigar att använda en kommunikationsstrategi som är anpassad till marknadsföring av konsumentprodukter. De senare argumenten i sig stämmer i fråga om att privatpersoner och representanter för företag i samma utsträckning påverkas av känslomässiga argument. Båda lägren är problematiska eftersom det första helt går miste om de möjligheter som finns i sociala medier, medan det andra riskerar att slösa resurser på kommunikation som ger liten eller till och med negativ effekt. I många fall har människor en tydlig uppdelning mellan vilka olika kanaler de använder för privata och yrkesmässiga syften, vilket innebär att de i vissa kanaler är mer mottagliga för vissa typer av budskap.

Vill du få jobbrelaterade telefonsamtal på kvällstid framför TV:n eller på arbetstid?
Vill du se annonser i Dagens Industri eller i romanen du läser på balkongen en lördagseftermiddag?

En person har ofta flera olika roller. Man delar in sitt liv i en yrkesmässig roll och en privat roll. Ofta finns ännu flera; till exempel rollen som varannanveckas-mamma och rollen som singelkvinna de andra veckorna. Rollen som säljare och rollen som styrelseordförande. Vilken roll du är just nu avgör vilken kommunikation du är som mest mottaglig för. Det är inga vattentäta skott, men sannolikheten att du ska fastna för en annons om kontorsmaterial är avsevärt mycket större om den presenteras i Dagens Industri som du läser i din yrkesroll, än om den presenteras i tidningen Vagabond som du läser i en privat roll.

Det låter som att det bara är att välja en yrkesmässig kanal när vi kommunicerar B2B-budskap i sociala medier. Riktigt så enkelt är det inte eftersom det faktiskt inte finns tillräcklig kunskap om vilka sociala medier vi använder i vilken roll. Det kan vara rimligt att anta att till exempel LinkedIn som tydligt kommuniceras som en karriärsplattform är ett medie som används i yrkesrollen. Facebook skulle kunna antas vara ett medie som främst används i en privat roll (trots att det i hög grad används under arbetstid). Det är dock inte självklart att det stämmer. Många använder Facebook även i en sin yrkesroll.
Kanske är det bästa att när man ska kommunicera B2B i sociala medier helt enkelt att ställa sig frågan: vilket socialt medie är det mest sannolikt att personen jag vill nå använder i sin yrkesroll? Det borde vara där vi har bäst chans att nå fram med vårt budskap.

Sigrid Hellberg är Businessdesigner och driver tillsammans med David Joelsson businessdesignbyrån Prototyp. Prototyp hjälper företag att utveckla sina verksamheter med hjälp av arbetssättet och förhållningssättet design.

Summering av webbdagarna 2012

Geraint Thomas från Microsoft presenterade den här filmen under sin dragning på Webbdagarna. Ingen nyhet för många av oss, men ändå en framtidsvision som den digitala utvecklingen gör möjlig.  Det handlar inte längre om att digitalisera, det handlar om att tänka digitalt. Eller som någon sa, det handlar mer om filosofi än om tekniska lösningar. Precis så är det. Och jag gillar det.

Årets webbdagar i Stockholm bjöd på inspirerande talare från hela världen. Generellt tycker jag att evenemanget utvecklats från tidigare år. Man har lyftet den digitala frågan över sociala medier, webb och teknik.
Den digitala utvecklingen och det digitala tänkandet kommer få oss att omdefiniera vad saker är.  Vi är i en era där vi går från att kommunicera digitalt med varandra till att börja kommunicera med prylar och produkter.
2008 var året som mängden uppkopplade prylar blev fler än mängden människor, och om 8 år räknar man med att det kommer att finns mellan 15-16 miljarder uppkopplade prylar. Det berättade Darja Isaksson, InUse, i sin presentation om Internet of things. I den snabbväxande ekonomin Kina är Internet of things redan ett statement.
”China´s latest economic five-year-plan has placed the Internet of Things as a key strategic national initiative for the country, said Jake Saunders, vice president of forecasting at ABI Research.”

Men Internet of things är redan här; gravidbälte att spänna runt magen så att bebisen twittrar när den sparkar, armband som mäter rörelse och intensitet och väcker dig i rätt sömncykel, paraply som har koll på väderleksrapporten och lyser när man ska ta med det ut eller burkar som påminner om att man ska ta sin medicin. Och kanske kommer vi att få se kläder med minne, det kommer lyfta vintage till en helt ny nivå.

Kina
Två talare från Asien fanns med på agendan. Jay Xie från WebPower berättade om China – The digital market. Vad händer i landet som är så långt bort men som är så långt fram?

2006 hade Kina 137 miljoner internetanvändare, 28 miljoner bloggare, 170 miljoner mobilanvändare, och ingen microblogg-användare. Idag har man 518 miljoner internetanvändare (en ökning med 374 procent), 356 miljoner mobilanvändare (ökning med 209 procent), 318 miljoner bloggare (ökning med 1135 procent) och Kinas största microblogg, Sina Weibo, har totalt 250 000 miljoner aktiva användare. Twitter är inte möjligt i Kina då det är blockerat. Den senaste trenden är voice messages – man skickar korta sms i tal.

Johan Ronnestams presentation om vad den digitala utvecklingen kommer att ha för effekt på våra barns framtid har kretsat flitigt i sociala medier, och även en av mina personliga favoriter. Vad kommer hända med den svenska arbetsmarknaden när den digitala utvecklingen gör allt fler mellanhänder försvinner?

Bästa citaten från webbdagarna

  • Social is not a media. It’s a mindset. – Anina
  • Privacy is an ethics of knowing. Public is an ethics of sharing – Jeff Jarvis
  • If you’re accused of oversharing, don’t worry, it’s the person being guilty of overlistening! – Jeff Jarvis
  • Everything need to be social cause we all ready are. Company are´nt – Jeff Jarvis
  • Emotion is the new rational in business – Joshua Graff, Linkedin
  • Vår fysiska och digitala värld har börjat gå ihop genom Internet of things – Darja Isaksson
  • Var bra! Säg inte bara att du är bra – Martin Deinoff