Att skriva pressmeddelande handlar mycket om att underlätta för journalisterna och göra det lätt för dem att välja just er nyhet. Man kan skriva pressmeddelanden på många olika sätt, men det finns några saker som man ska tänka på. Här kommer några tips.

Nyhetsvärdering är väl det första som man bör fundera på innan man skriver ett pressmeddelande. Finns det ett allmänintresse i nyheten? Som PR-konsult får man ofta agera tvärtom i den här frågan. Vårt jobb blir sällan att skapa eller hitta nyheter inom ett företag då det ofta händer mer av nyhetsvärde än vad företaget själva kan se. Vårt jobb blir att hitta vinkeln som ska fånga journalisternas intresse. Helst vinklar vi nyheten på olika sätt till olika media eftersom de har olika intresseområde.

 1. En nyhet per pressmeddelande
 2. Det viktigaste först
 3. Tydlig rubrik
 4. Ingressen ska locka till läsning men ska också tala om precis vad nyheten innebär
 5. Datum ska finnas med – journalister vill ha färska nyheter
 6. Tydliga kontaktuppgifter längst ner i pressmeddelandet
 7. Inte för långt – max en A4
 8. Använd citat från någon med viktig roll i företaget
 9. Boilerplate – skriv en kort presentation om företaget längst ner
 10. Skicka med företagets logotype – det ökar kännedomen om företaget vid direkt anblick på pressmeddelandet
 11. Använd ett enkelt språk som alla förstår, till exempel undvik fackspråk och förkortningar
 12. Bifoga bilder
 13. Undvik pdf-format som kan stoppas i skräppost-filter.