Syns du inte så finns du inte! Jag har tidigare skrivit om det här med personligt varumärke i sociala medier. Oavsett om man är privatperson eller företag handlar det om att sälja sig själv, hela tiden. Det handlar inte bara om vad man säger, utan hur man säger det. Kroppsspråk, utstrålning och engagemang är lika viktigt.

Att sälja sig själv innebär att man måste vara ganska klar med produkten som man säljer – alltså sitt personliga varumärke. Ett personligt varumärke är ditt namn och de värden som förknippas med det. Alltså inte hur du uppfattar dig själv, utan hur andra gör det.

Malin Sjöman, marknadsstrateg, tycker jag sammanfattar det här på ett mycket bra sätt.

  • Personligt varumärkesarbete handlar om att veta vad du är och vad du vill. Men också att veta vad du inte är och vad du inte kan ge avkall på.
  • Det handlar inte om att göra dig till så du passar in. Det handlar om att lära känna dig själv och sen hitta en miljö där du passar in.

Självinsikt är den viktigaste delen av att sälja sig själv. Att ta till sig kritik och utveckla de delar av sig själv som man är mindre nöjd med är ett viktigt steg för att kunna leva sitt varumärke. Det handlar om att i alla situationer kunna förmedla varför just du kan erbjuda något som man vill ha, varför du är något extra. Är man då inte trygg i grundprodukten kan man inte heller sälja det.

– hur bra stämmer bilden som du har av dig själv överens med den som andra har av dig?
– vart är du på väg och vill du dit? Tydliga mål.
– vad vill du att ditt varumärke ska förmedla i framtiden. Vilken produkt vill du sälja?
– Kan du leva ditt varumärke? Om inte kan du inte heller sälja det.