Som vanligt sista fredagen varje månad var det idag Social media-lunch i Göteborg. Ämnet som diskuterades var ”personligt varumärke i sociala medier”, som jag har skrivit blogginlägg om vid två andra tillfällen – Allt handlar om att sälja sig själv och Hur privat är du i sociala medier?

I en grupp som Social Media Club Göteborg är alla ganska medvetna om sitt personliga varumärke. Två saker funderade jag över lite extra efter mötet.

1. Att man föds med ett personligt varumärke
Szofia Jacobsson med grupp pratade om att man till en viss del föds med ett personligt varumärke, vilket är en mycket intressant reflektion. Det innebär om att man ”ärver” en del av sina föräldrarnas varumärken. Till exempel om man har en pappa som är duktig inom en viss bransch, blir barnens varumärke automatiskt mer positivt laddat inom samma bransch.

En individ är också en summa av andra varumärken. Till exempel byggs Perspectives varumärke till stor del upp av våra kunders varumärken och uppfattningen om dem. Perspective varumärke blir starkare om vi har starka varumärken i vår kundbas. Men det här gäller även individer, vårt varumärke är summan av våra kontakters varumärken och de varumärken som vi vill förknippa med vårt eget, till exempel utbildning – IHM.

2. Vikten av att kunna uttrycka sig i skrift
I sociala medier bygger man sitt varumärke genom skrift. Det är mycket lättare att missuppfattas via skrift och det är många personlighetsdrag som inte kommer fram bakom en skärm. Tonläge och kroppspråk ger ett förtydligande till ett budskap och ens person kan lätt missuppfattas i sociala medier. Behöver man vara en skicklig skribent eller lär vi oss att ”läsa mellan raderna” för att skapa rätt uppfattning om varandra?

Att bygga personligt varumärke i sociala medier handlar inte om att bygga luftslott och låtsas vara någon man inte är. Det handlar om att leva sitt varumärke, i alla led och i alla medier.