1. Alla sociala medier är inte samma sak. Det är stora skillnader mellan hur man ska behandla och agera på LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+ osv.
  2. Det tar tid att bygga förtroende i sociala medier, precis som i relationer. Tänk på att sociala medier är ett verktyg – inte ett mål i sig.
  3. Utnyttja makten hos passionerade och engagerade människor i sociala medier, och bli en del av gemenskapen.
  4. Dina inlägg kommer att spegla personligheten hos ditt företag. Om du inte är äkta, kommer du inte bli långvarig.
  5. Grunden till lyckad satsning i sociala medier är en social media-strategi. Ha också en genomtänkt policy för hur du hanterar negativa kommentarer. I sociala medier går det snabbt.
  6. Gör din närvaro konsekvent och meningsfull i sociala medier.
  7. Se till att du lyssnar i alla sociala kanaler och diskussioner du ger dig in i. Var uppmärksam på vad de säger, några av de bästa idéerna, feedbacken och lösningarna kommer till dig från sociala medier.
  8. De mest framgångsrika företagen i sociala medier är de som lyckas knyta ihop den digitala världen med den fysiska.
  9. Sätt mål med din satsning i sociala medier. Och se till att målen går att mäta.
  10. Det är inte antalet följare och gillare som är viktigt. Det är antalet engagerade medlemmar.

Tack till Marla Tabaka för inspirerande inlägg.