Gillar kampanjen Berömutmaningen av Adecco som är signerad SWE. Beröm ger mer nöjda medarbetare och bättre effektivitet. Hittils har nästan 13 000 beröm delats ut och över 8 000 personer har anslutit sig till utmaningen. Belyser en problematik och serverar en lösning på ett integrerat och smart sätt. #brajobbat Adecco och SWE!

Klart jag också antar utmaningen.