2012 brukar kallas bildens år, men bildens betydelse i sociala medier bara fortsätter att växa.  Bilden är och förblir ännu viktigare för att bygga varumärke. Stillbilder såväl som rörliga. Den visuella kommunikationen fortsätter att vara en viktig prioritering för att lyckas i sociala medier.

När Facebook utvecklade Timeline och sin nya graphrank valde man att prioritera bilder högre än statusuppdateringar. Och det är ingen slump, en bild engagerar mer än text. Vi såg bland annat i vår Facebookundersökning att titta på andras bilder är något av det som vi helst gör på Facebook.

2012 var året som sociala medier med bilder i fokus intog arenan. Facebook valde att köpa Instagram för 1 miljard USD utan att tjänsten ens gått med 1 dollar i vinst. Facebook skapade också profil och företagssidor med mer vikt på bilder, ett headerphoto och större utrymme i flödet. Pinterest intog  Sverige i början av 2012 och tog snabbt en självklar plats bland de sociala kanalerna.Vi vet också att bloggar med bra bilder ofta har fler läsare än en blogg som inte har det.

2013 fortsätter bildens betydelse i sociala medier att växa. Lifelogging, att vi delar med oss av vår vardag genom bilder, och text, växer ännu mer. Och det beror mycket på att tekniken utvecklas. Mobilkamerorna blir bättre, och i andra ändan levererar kameratillverkarna kameror med uppkoppling och delningsfunktioner direkt till sociala kanaler. Proffskameror med uppkoppling har funnits ett tag men nu levereras också amatörkameror som vänder sig till bloggare och vanliga personer som vill ta fina bilder men också dela dem med sina vänner på en gång. Det gör att vi kommer att få se högre kvalitet på bilder i sociala kanaler.

Vi kommer också se en utveckling av rörlig bild som kommunikationssätt. Lifelogging kameran Memoto är en fingervisning på hur det kan se ut. Memoto är en kamera helt utan knappar som bärs av användaren hela tiden och som automatiskt fotar vad som händer var 30:e sekund. Det är produkten. Ett livsflöde med bilder från viktiga händelser i livet, geotaggade och synkade med en molntjänst samt möjliga att dela med vänner och bekanta.