Det var bättre förr? #2

De här annonserna är från 50-talet. Undra om reklambudskapen hade gått hem idag?