Vi måste prata mer om ESP än om USP

Länge har företag pratat om USP – unique selling point. [...]