90 procent av alla ungdomar använder sociala medier en vanlig dag

Nu har resultatet för Mediebarometern 2011 presenterats. Mer Facebook och datorspel tack vare smart phones Närmare 60 procent av dagens ungdomar har en smart phone som de [...]