Vad gör vi på Facebook?

Vi lägger mycket tid på Facebook, väldigt mycket tid! Forskningen [...]