TL;DR Wikipedia

I takt med att tekniken utvecklats så utvecklas också vår kommunikation online. Ett av de tydligaste tecknen senare år är just bilden betydelse och mindre fokus på [...]