Sociala medier handlar inte om att vara överallt

Sociala kanalerna blir fler och fler och det blir värre [...]