undersökning

Digitala vanor hos män och kvinnor

Idag skickade .SE ut resultatet om vad kvinnor respektive män gör i digitala medier. Egentligen var det inget som var särskilt förvånande.  Alltfler kvinnor kollar på filmklipp på You Tube, även om tidigare undersökningar visar att män gör det något mer ofta än kvinnor. Men med interaktionen av rörligt material i alla sociala kanler så är det ett beteende som kvinnor ökat. Män söker mer efter skämt, serier och humor än kvinnor, fildelar, tittar på sidor och handlar med aktier och fonder. Kvinnor läser bloggar i större utsträckning, använder Instagram och söker efter hälsa- och medicinsk information. I genomsnitt använder kvinnor internet drygt 19 timmar i veckan, motsvarande siffra för män är drygt 23 timmar.

 

                                                                                                 Män                   Kvinnor

Tittar på filmer på Youtube                                                  78                         68

E-handlar                                                                                 79                          72

Använder Facebook                                                               60                          62

Lyssnar på musik via Spotify                                               52                           47

Söker efter hälso- och medicinsk information                 51                           63

Söker efter skämt, serier eller humor                                47                           27

Spelar spel (ej gambling)                                                      44                          43

Handlar med aktier, fonder etc.                                          34                          22

Läser bloggar                                                                           31                          41

Tittar på sidor med sexuellt innehåll                                  29                          4

Använder fildelningstjänster                                                29                          8

Använder Instagram                                                               20                         30

Spelar spel där man satsar pengar                                       13                          2

 

Statistiken är hämtad ur rapporten Svenskarna och internet 2014

Förtroendebarometern 2015

Idag presenterades förtroendebarometern som Göteborgs Universitet och TNS-Sifo står bakom. I undersökningen granskas vilka institutioner, politiska partier, massmedier och företag som vi i Sverige har störst förtroende för. Förtroende har nog aldrig varit viktigare än nu för alla parter i Sverige. Därför är den här undersökningen extra intressant.

Det generella förtroendet för dagspressen har minskat det senaste året visar undersökningen. Bland de företag som svenskarna känner mest förtroende ligger Systembolaget, IKEA och ICA i topp.

De med högst förtroende generellt  i Sverige är SR, universitet/höskolor och SVT. I botten hittar vi Expressen, Arbetsförmedlingen, TV3 tätt följt av Twitter och Facebook.
Bild från Förtoendebarometern

Bild från Förtroendebarometern

 

Skärmavbild 2015-03-06 kl. 10.37.09

Bild från Förtroendebarometern

 

Tittar vi enbart på Massmedier ser resultatet ut som följer:
Procentandel av sveriges befolkning som känner mycket eller ganska stort förtroende

Sveriges Radio, 71 procent
Sveriges Television, 67 procent
Radio/Tv, 51 procent
Lokal morgontidning, 49 procent
Google, 48 procent
Dagens Nyheter, 47 procent
TV4, 30 procent
Dagspressen, 26 procent
Aftonbladet, 16 procent
Aftonbladet.se, 15 procent
Facebook, 12 procent
Twitter, 12 procent
TV3, 11 procent
Expressen, 11 procent
Vill du kolla igenom hela undersökningen hittar du den här.

När ska man posta för mest spridning?

Läste idag ett inlägg om det när det är bäst tid för att göra inlägg i sociala medier för att optimera spridningen. Självklart kan man göra generaliseringar genom att se varför vi använder olika kanaler och sen dra slutsatsen när vi är mest mottagliga för olika typer av budskap. Jag vill ändå poängtera vikten av att inte generalisera och faktiskt mäta och följa upp de kanaler som ni själva är aktiva i. Jag lyssnade på Blondinbella för ett par år sedan och hon sa då att hon skrev fyra olika inlägg baserat på den publik som gick in och läste hennes blogg vid den aktuella tidpunkten på dagen, men också baserat på det som folk behövde just den stunden på dagen. Det publiken var mest mottagit för – alltså generaliserade hon baserat på att hon kunde tracka varifrån hennes läsare kom olika tider på dygnet. På morgonen var det ett pepp-inlägg och på eftermiddagen politik/diskussionsinlägg till exempel. Så en viss generalisering ihop med tracking av läsare och följare är det bästa.

En av de allra vanligaste missarna som jag faktiskt tycker många gör just nu är för mycket generalisering av tidpunkt och målgrupp. Det vill säga att vi planerar så många inlägg att vi glömmer av vikten av att koppla ihop det med aktuella händelser och inte minst känslor som människor har baserat på det som händer runt omkring oss. Det som diskuteras i omvärlden påverkar absolut hur vi reagerar på olika budskap och för bäst träffsäkerhet bör man aktualisera de inlägg man gör så mycket det bara går. Realtid rocks.

Infographic från Quicksprout när det generellt sätt bäst att posta inlägg. 

Infographic från Quicksprout

Trendspaningar 2015

future

Nytt år och nya trendspaningar. Alla siar om året 2015, och visst är det spännande. Men sällan skiljer sig de olika spaningarna från varandra. De flesta är faktiskt ganska överens om hur de tror att det närmaste året att kommer att te sig. Inom alla områden, men kanske mest inom kommunikation och digitala medier.

Så i korta punkter, vad tror vi om det kommande året?

  • Kommunicera med känslor
  • Bilder är fortsatt i fokus, speciellt rörligt (för egen del tror jag att vi kommer få så en ökad vikt av text ihop med bild i sociala kanaler. Allt för att skapa en story som når igenom och skapar känslor)
  • Uppkopplade saker och ting ökar ännu mer. Vi mäter allt vi gör.
  • Mobilen är i fokus (och allt måste anpassas dit)
  • Content marketing blir ännu viktigare
  • social kanaler blir köpforum – vi kan förvänta oss köpknappar på både Facebook och Twitter

Är det en trendrapport jag litar på mer än alla andra är det Kairos Future. Läs deras What’s on 2015 – heaven or hell? . De sammanfattar året i följande rubriker

The Genetics (or Bio) Revolution
The Nano Revolution
The Robotics Revolution
Automation Revolution
Energy Revolution
Development Revolution
Personalized Revoution
Availability Revolution
Connectedness Revolution
Low cost Revolution

Surfplattan – central i småbarns mediekonsumtion

Ipad

En genomsnittlig 3-6-åring ägnar i genomsnitt 183 minuter per dag åt konsumtion av elektronisk media – och 79 procent av dem har tillgång till en surfplatta. Det visar resultatet i en undersökning som SVT har genomför i samarbete med TNS Sifo. Från förra undersökningen som gjordes i juni 2013 hade 63% av alla småbarn i åldern 3–6 år tillgång till en surfplatta i hemmet. På nio månader hade siffran stigit till 79%.

Trots surfplattor och smartphones är ändå tv-apparaten nummer ett. Att titta på tv-kanaler i en tv-apparat är den aktivitet som 83% av barnen ägnar sig åt dagligen. Näst populärast – att spela/leka/lära via nedladdad app på en surfplatta – gör 42% av småbarnen dagligen visar undersökningen.

Undersökningen visar också att Youtube är stort bland småbarnen. När de tittar på program/film/videoklipp i en smartphone väljer 61% av dem Youtube medan 13% väljer SVT Play.