Ipad

En genomsnittlig 3-6-åring ägnar i genomsnitt 183 minuter per dag åt konsumtion av elektronisk media – och 79 procent av dem har tillgång till en surfplatta. Det visar resultatet i en undersökning som SVT har genomför i samarbete med TNS Sifo. Från förra undersökningen som gjordes i juni 2013 hade 63% av alla småbarn i åldern 3–6 år tillgång till en surfplatta i hemmet. På nio månader hade siffran stigit till 79%.

Trots surfplattor och smartphones är ändå tv-apparaten nummer ett. Att titta på tv-kanaler i en tv-apparat är den aktivitet som 83% av barnen ägnar sig åt dagligen. Näst populärast – att spela/leka/lära via nedladdad app på en surfplatta – gör 42% av småbarnen dagligen visar undersökningen.

Undersökningen visar också att Youtube är stort bland småbarnen. När de tittar på program/film/videoklipp i en smartphone väljer 61% av dem Youtube medan 13% väljer SVT Play.