Efter Resumés artikeln om kampanjen ”Karlstad som huvudstad”, signerad Bulldozer, blev jag nyfiken i att se hur svenska städer faktiskt arbetar på Facebook.
Jag anser att Facebook borde vara ett självklart forum för städer att nå sina invånare och besökare med relevant information, planering och event. För egen del skulle jag mycket väl kunna söka upp staden jag ska besöka på Facebook för att få snabb information om vad som händer när jag är där. En Facebook-sida borde ju vara det självklara valet som förlängning till städernas hemsida.
Efter en snabb research inser jag att både att både Stockholm och Malmö är frånvarande på Facebook. För Stockholm hittar jag två sidor, den ena med 70 722 medlemmar och den andra med 25 489 medlemmar, men ingen verkar drivas seriöst av Stockholm stad. Sidorna fungerar som ett ganska meningslöst forum där ingen styr eller diskuterar.

För Malmö hittar jag en sida med 415 fans, men den är långt ifrån aktivt då den senast uppdaterades i början av 2010. Sydsvenskans kampanj-sida ”Vi älskar Malmö” har flest fans, över 15 000, men kampanjen är avslutad sedan i december 2010 och sidan ligger still.

Goteborg – Gothenburg, som drivs av Göteborg & Co, är de som är mest aktiva i sin kommunikation i sociala medier och på Facebook. Borås stad och Jönköping är också städer som är aktiva och gör ett bra jobb.

Jag vet också att företaget Visit gör ett ryck inom turistnäring på Facebook just nu. Visit marknadsför olika destinationer både för internationella och nationella gäster, till exempel Visit Stockholm, Visit Östersund och Visit Gotland. Men för mig är det ändå underligt att städerna själva inte tar ett större grepp om det här, även för att nå de egna invånarna.

Har ni exempel på städer som gör ett jobb på Facebook?