Jag tycker ofta att man hamnar i diskussioner om hur privat man är i sociala medier. Hur ska man som privatperson kontra i sin yrkesroll agera, vart drar man gränsen? Vad är vad? Är det okej att neka en friend-request på Facebook från en kund, det kan ju faktiskt upplevas negativt och gå ut över affärerna? Bakom ett företag eller en logotype kan det vara ganska enkelt, men när det gäller en själv som person är det inte lika lätt.

Personligen har jag en öppen syn på min roll i sociala medier. Jag är inte rädd för att visa mina privata bilder, och är öppen med hur mitt liv ser ut utanför jobbet. Jag har inga listor som styr mina uppdateringar. Jag har inget jag vill dölja. För i sociala medier finns bara min yrkesroll, mitt privata jag är enbart en del för att promota den. Och självklart går de hand i hand, annars hade det aldrig funkat. Jag anpassar mitt språk, mina bilder, kontakter, sidor jag gillar, grupper med mera efter det som passar min yrkesroll och så som jag vill profilera mig.

Det finns med andra ord ingen skillnad på mig själv i min yrkesroll och som privatperson i sociala medier. Men det är min yrkesroll som styr hur jag agerar. Även om jag är mycket medveten om att sociala medier är ett perfekt verktyg för att låta min privata täckmantel vårda mina jobbrelationer. Med andra ord, jag är personlig men inte privat.