Hipp Hipp har gjort ett mycket roligt filmklipp om svenskhet och hur vi svenskar är och agerar. Antagligen är det fler än jag som skrattar både högt och länge.

Det som jag tycker är intressant med klippet är att det på ett humoristisk sätt tar upp det här med interkulturell kommunikation. Vi uppfattar budskap på olika sätt beroende på vår bakgrund och de referenser som vi bär med oss. Människor från olika länder och kulturer agerar, kommunicerar och uppfattar världen runt omkring sig på olika sätt. Tyvärr tycker jag att interkulturell kommunikation sällan diskuteras ur ett professionellt PR-perspektiv.

Idag lever vi en global värld, gränser suddas ut och möten mellan olika kulturer blir allt vanligare. Tidigare har företag enbart behövt ta hänsyn till hur budskap uppfattas i köpt mediautrymmen, men idag finns även i sociala medier. Det här givetvis en mest relevant fråga för de företag som riktar sig till en målgrupp med annan kulturell bakgrund, eller som agerar på en global arena. Men även för andra företag som bara agerar i Sverige så är det här högst relevant då Sverige idag består av människor från olika kulturer. I sociala medier blir företag dessutom mer och mer transparenta, och hur man utrycker sig och kommunicerar i de här kanalerna påverkar varumärket.

Hur man ska ta hänsyn till det här är inte helt enkelt. Vi vet med oss att tolkningen är fri, och därmed måste vi lära oss hur olika kulturella bakgrunder får oss att tolka budskap på olika sätt. Det här är inte gjort på en eftermiddag, men väl något som man måste börja fundera över ju mer vi lever i ett integrerat samhälle.