De här annonserna är från 50-talet. Undra om reklambudskapen hade gått hem idag?