I takt med att de digitala kanalerna och sociala medier utvecklas blir eftertanke och resurser mer nödvändigt för att nå ut till publiken. Sociala medier gjorde entré som en kostnadseffektiv kanal, i många fall gratiskanal. Tyvärr är den tiden förbi, om den ens någon gång funnits.

När fler och fler tävlar om utrymmet blir det viktigare att sticka ut i flödet. Det handlar om att formulera och agera kreativt, utan att för den delen gå ifrån känslan av närhet och äkthet. Innehållet i budskapen och kanalerna är självklart det viktigaste men det är också nödvändigt med design, känsla och genomtänkt strategi för att tilltala de som konsumerar kommunikation via digitala och sociala kanaler. Ofta investerar man både pengar och många, många arbetstimmar. Tekniken är gemensamt för sociala medier, och teknik kostar pengar, medan känslan, engagemanget, lusten och passionen kostar tid.

Hygienfaktorer
Men för att kunna göra en social media-kampanj är närvaro i sociala medier nödvändigt. Man behöver bygger upp en publik som man tar till vara på och underhåller. Kunderna och publiken är det viktigaste som företag har. Även om man kan inte köpa publikens engagemang, så kan man göra delar som underlättar för att få engagemang när man väl behöver det. Så gör er synliga i sociala medier, etablera kanaler och skapa en publikbas för att kunna göra roliga och spännande sociala media-kampanjer!