Jag är en av dem som verkligen förespråkar att man ska visa i andra kanaler att man finns på Facebook. Hur ska publiken annars hitta dit?!

Men det många glömmer är att tala om varför man ska följa eller gilla företaget på Facebook. Vad erbjuder man och vad är mervärdet för mig som konsument av att klicka gilla? I ett samhälle av allt hårdare konkurrens i sociala kanaler så gäller det att tydligt tala om varför man skiljer sig från andra och varför publiken ska göra ett aktivt val att gå in och gilla företagets sida på Facebook.

Feber visar ett bra sätt på hur man kan göra.