Som pr-konsult jobbar man lika mycket med språk som med relationer. Många uttryck vi använder oss av idag passar inte naturligt in i det sammanhang vi använder det. Därför har jag valt ut några formuleringar och kommer att förklara deras ursprung här på bloggen.

Få kalla fötter
Uttrycket få kalla fötter har sin förklaring från Tyskland. Det kommer från att deltagare i illegala hasardspel, som ägde rum i kalla och dystra källare, kunde säga att de med ordagrann betydelse fick kalla fötter
– Jag har kalla fötter nu. Jag ska gå. Därför slutar jag att spela.
Medspelarna uppfattade dock det som att spelaren backade. Därifrån fick uttrycket sin  betydelse det har idag.