Jag har fått frågan om Sveriges största Facebook-studie har ändrat mina råd till företag i sociala medier. Såklart en mycket relevant fråga.

Jag har en osentimental inställning till kanalval, även om jag ofta förespråkar sociala medier på grund av dess många fördelar. Sociala medier har mängder av möjligheter. Men om jag inte är kritisk till alla mediekanaler så är jag inte heller trovärdig i min yrkesroll. Sociala medier måste belysas med ett nyanserat och objektivt förhållningssätt, utan för den delen avskräcka eller försköna. För det finns alltid två sidor av ett mynt. För mig vore det konstigt om samhällets utveckling inte gav både positiva och negativa effekter på oss som individer.

Jag anser att all kunskap som jag får om sociala medier och kommunikation gör mig till en bättre rådgivare. Jag försöker lära så mycket jag kan av så många jag kan. Det kan handla om butiksföreståndarens bemötande (läs kommunikation) i butiken, eller reklamarens insikt om annonsens utfall. Vår Facebook-studie har en psykologisk inriktning med utgångspunkt från Facebooks effekter på individen. Jag tror att ju bättre förståelse vi har för kommunikationens psykologiska effekter på individer i olika kanaler, ju bättre kommunikatörer blir vi. Oavsett om det gäller sociala medier, reklam eller PR. Beteendevetenskap är en viktig nyckel för att förstå sociala medier ännu bättre.

Sveriges största Facebook-studie visade en koppling mellan generell lycka i livet och tid på Facebook. Varför kopplingen finns där har vi inte svar på, vi kan bara anta och diskutera – precis som vi gör i rapporten. Bland deltagarna i studien fann vi också att 70 procent loggade in så fort de startade datorn eller webbläsaren, och 50 procent upplevde att de halkade efter om de inte fick gå in på Facebook.
Vad säger siffrorna? Att Facebook är en stor och viktigt del av vår vardag. Social aktivitet är ett livsviktigt behov hos den mänskliga individen, och det tenderar att många människor lever ut sina sociala relationer mest via nätet. På Facebook är vi sociala, träffar vänner och tar del av nyheter och information.

Så vad är svaret? Mina råd för sociala medier har inte ändrats. Facebook är och förblir ett viktigt forum att finnas i.