I och med Sveriges största Facebook-studie har jag funderat mycket på hur sociala medier  har förändrat våra beteenden. Att ständigt vara online påverkar oss ju självklart på många sätt. Allt har ju positiva och negativa effekter.

Vilka förändringar ser jag hos mig själv?

 • Större kontaktnät
  Möjligheten att underhålla fler kontakter och vårda fler relationer samtidigt är sociala mediers största styrka. Och att hitta människor som man inte visste fanns – som delar samma intressen, tankar och åsikter.
 • Överblicken av mitt kontaktnät
  Jag behöver inte träffa eller ringa mina vänner och bekanta så ofta. Det kan gå ett år, eller två, och ändå har jag full koll på vad som har hänt i deras liv.
 • Kontaktuppgifter är inte lika viktigt
  Jag behöver inte be om telefonnummer eller mejladress. Jag vet att jag kan hitta dem på nätet. För bara några år sedan var ett telefonnummer betydligt viktigare än vad det är idag.
 • Behov av att synas
  Sociala medier har jag gett mig ett eget skyltfönster som jag vill fylla med relevant innehåll. Behovet av att synas och få bekräftelse har blivit större.
 • Hur jag tar till mig information
  Varje dag möts jag av ständigt flöde av information. Jag märker att längre texter är svåra att ta till sig. Jag vill helst ha det förpackat lätt-tillgängligt på så få tecken som möjligt.
 • Koncentration
  Att ständigt ta till sig mycket information och ha koll gör att jag har sämre fokus, och koncentrerar mig på fler saker samtidigt.

Hur har sociala medier påverkat ditt beteende?