I April 2012 gjorde Sjællands Symfoniorkester, i samarbete med Radio Klassisk, en så kallad flash mob och överraskade passagerare på tunnelbanan i Köpenhamn med att spela Griegs Peer Gynt live.

Jag säger bara feelgood! Tipstack till Tererse Olofsson.