Frågan om privat och professionellt i sociala medier är ganska uppmärksammad men än så länge inte så väl utforskad. Företag provar sig fram och ser vad som funkar och inte. Speciellt lite vet vi om B2B-kommunikation i sociala medier. Det verkar finnas två läger. Det ena utgår från att eftersom man gör affärer med företag är det ingen mening med att använda sociala medier. Det andra lägret tycker tvärt om och använder argumentet att ”människor köper, inte företag” eller ”företag är också människor” och rättfärdigar att använda en kommunikationsstrategi som är anpassad till marknadsföring av konsumentprodukter. De senare argumenten i sig stämmer i fråga om att privatpersoner och representanter för företag i samma utsträckning påverkas av känslomässiga argument. Båda lägren är problematiska eftersom det första helt går miste om de möjligheter som finns i sociala medier, medan det andra riskerar att slösa resurser på kommunikation som ger liten eller till och med negativ effekt. I många fall har människor en tydlig uppdelning mellan vilka olika kanaler de använder för privata och yrkesmässiga syften, vilket innebär att de i vissa kanaler är mer mottagliga för vissa typer av budskap.

Vill du få jobbrelaterade telefonsamtal på kvällstid framför TV:n eller på arbetstid?
Vill du se annonser i Dagens Industri eller i romanen du läser på balkongen en lördagseftermiddag?

En person har ofta flera olika roller. Man delar in sitt liv i en yrkesmässig roll och en privat roll. Ofta finns ännu flera; till exempel rollen som varannanveckas-mamma och rollen som singelkvinna de andra veckorna. Rollen som säljare och rollen som styrelseordförande. Vilken roll du är just nu avgör vilken kommunikation du är som mest mottaglig för. Det är inga vattentäta skott, men sannolikheten att du ska fastna för en annons om kontorsmaterial är avsevärt mycket större om den presenteras i Dagens Industri som du läser i din yrkesroll, än om den presenteras i tidningen Vagabond som du läser i en privat roll.

Det låter som att det bara är att välja en yrkesmässig kanal när vi kommunicerar B2B-budskap i sociala medier. Riktigt så enkelt är det inte eftersom det faktiskt inte finns tillräcklig kunskap om vilka sociala medier vi använder i vilken roll. Det kan vara rimligt att anta att till exempel LinkedIn som tydligt kommuniceras som en karriärsplattform är ett medie som används i yrkesrollen. Facebook skulle kunna antas vara ett medie som främst används i en privat roll (trots att det i hög grad används under arbetstid). Det är dock inte självklart att det stämmer. Många använder Facebook även i en sin yrkesroll.
Kanske är det bästa att när man ska kommunicera B2B i sociala medier helt enkelt att ställa sig frågan: vilket socialt medie är det mest sannolikt att personen jag vill nå använder i sin yrkesroll? Det borde vara där vi har bäst chans att nå fram med vårt budskap.

Sigrid Hellberg är Businessdesigner och driver tillsammans med David Joelsson businessdesignbyrån Prototyp. Prototyp hjälper företag att utveckla sina verksamheter med hjälp av arbetssättet och förhållningssättet design.