Bild lånad från www.amelia.se/webbtips-1086/Riskerna-med-Facebook

Tidningen TCO har gjort en sammanställning av fem rättsfall på de som fått sparken från sin arbetsgivare på grund av att de skrivit saker om sin arbetsgivare på Facebook eller blogg. Resultatet visar att de anställda har fått skadestånd på mellan 30 000 och 200 000 kronor plus upp till 32 månadslöner. Om man håller på att bedriva kritik mot sin arbetsgivare i väldigt hårda ordalag kan man hänföra det till illojalitet. Men för att en arbetsgivare ska kunna vidta åtgärder för det krävs skälig grund. Vad som är illojalitet är  svårt att avgöra i de fall som tagits till rätten. Att publicera konkreta företagshemligheter får man inte göra.

SVD tidigare i år att närmare sex av tio arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen kollar upp arbetssökande på nätet. 38 procent har också valt bort sökande efter granskningen, enligt en undersökning i tidningen Hotellrevyn. Vanligast är att kolla upp Facebook, något hälften av arbetsgivarna gör. Därefter kommer Google, som var tredje använder. 38 procent av de tillfrågade arbetsgivarna uppger också att de någon gång har valt bort en sökande på grund av uppgifter de hittat på nätet. Lättklädda bilder och inlägg som är alkohol- eller drogrelaterade kan göra att en sökande inte går vidare. En undersökning från Stockholms handelskammare förra året visade att arbetsgivare som granskar arbetssökande i de sociala medierna nästan har fördubblats på ett år.

Vad tycker du om att arbetsgivare kollar upp dig på nätet?