Gör sociala medier att vi ökar försäljningen? Eller kostar det oss bara massa tid?

Jag möter frågorna hela tiden, och självklart är dem relevanta för det vi jobbar med. Allt grundar sig egentligen i att ha realistiska förväntningar på sociala medier. För vad handlar det om egentligen? Likes? Eller handlar det om att människorna som gillar ditt varumärke faktiskt sprider budskapet om det både i sociala medier och i andra sammanhang. Sociala medier är något som måste få ta tid, och en process som måste få växa. Relationer är något som växer fram och som tar tid att både skapa och underhålla. Sociala medier kostar tid och engagemang. Och tid är pengar. Så länge verkar alla vara överens. Problematiken är att vi inte har modeller som kan koppla ihop engagemang i social medier och direkta köp. För det är sällan att köpen ser ut så. Trovärdigheten skapas genom buzz och rekommendationer, alltså nästan aldrig en spikrak väg till ett köp. Jag är glad att det växer fram fler modeller som vi kan använda oss av för att bevisa sociala mediers effekt vid köp.

Vi har under åren fått undersökningar som bekräftat att fans som följer varumärken på Facebook är mer benägna att köpa saker från företaget än icke-fans. Vilket i sig inte är så förvånande, eftersom man ofta följer ett företag som man tycker om eller vill veta mer om. Men undersökningar visar också att genom kontinuerlig kommunikation på ett personligt sätt via Facebook skapar en värdefull relation som ökar förtroendet och top of mind.

Även om vissa varumärken genom åren har varit skeptiska till hur sociala medier kan få intäkter, visar en ny infographic att försäljning via sociala medier förväntas dra in 30 miljarder USD varje år från 2015. Hälften av all webbförsäljning kommer att ske genom sociala medier. Det rapportera Mashable som visar en infographic, sammanställd av Vocus, med statistik från Gartner Research som visar hur varumärken använder sociala medier i dag och vilka trender som väntar vid horisonten.

Enligt uppgifterna så driver Facebook 26 procent av den referensdrivna trafiken till e-handeln och siffrorna förväntas öka. Cirka 20 procent av shoppare föredrar att köpa produkter via varumärkets Facebooksida istället för på företagets hemsida. Nästan 10 miljoner registrerade småföretag har en Facebooknärvaro och 89 procent av myndigheterna använder sociala nätverk för att annonsera för sina företagskunder. Det ni!

Bild lånad från mashable.com