Värdet av en like minskar?

Även om många marknadsförare pratat om att betydelse av likes [...]