Varför ska man följa oss på Facebook?

Jag är en av dem som verkligen förespråkar att man ska visa i andra kanaler att man finns på Facebook. Hur ska publiken annars hitta dit?! Men [...]