När allt är gratis på internet

Vi har vant oss vid att allt är gratis på [...]