Har studien ändrat mina råd om sociala medier?

Jag har fått frågan om Sveriges största Facebook-studie har ändrat [...]