Har studien ändrat mina råd om sociala medier?

Jag har fått frågan om Sveriges största Facebook-studie har ändrat mina råd till företag i sociala medier. Såklart en mycket relevant fråga. Jag har en osentimental inställning [...]