Idag presenterade .SE en ny rapport om ”Äldre svenskar och internet 2010” som har fokus på äldres internetvanor. Det är en studie med en helt ny infallsvinkel på internetanvändande. Enligt rapporten finns det idag 1,3 miljoner äldre ickeanvändare av internet, och de flesta är lågutbildade och kvinnor. I rapporten räknas de äldre internetanvändarna alla som är födda på 50-talet eller tidigare.

Oavsett ålder gör man samma saker på internet
Det som jag tycker är mest intressant med rapporten är att den visar att de äldre användarna har samma intressen på internet som de yngre. Man gör i princip samma saker den tid som man är på internet – kommunikation, läsa nättidningar och bloggar samt informationssökningar ligger alltså i topp. De yngre använder sig mer av sociala medier och de äldre läser mer traditionella medier på internet.

Tv, radio och nättidningar online är de traditionella medier som de äldre användarna helst använder sig av på internet. Så mycket som var fjärde eller femte äldre internetanvändare läser tidningar på nätet. Troligtvis är det igenkännings-faktorn från de trycka medierna som skapar trygghet och förtroende hos de äldre läsarna.

Sociala medier och ”instans messaging” är nymodigheter som ännu inte attraherat de äldre internetanvändarna i så stor utsträcklning. Men de är på gång! Enligt rapporten”Svenskarna och internet 2010” har andelen äldre personer (45+) som regelbundet använder sociala medier, såsom Facebook, mer än fördubblats sedan 2009. Unga på internet är snabba att prova på nya trender medan de äldre än så länge mest förlitar sig på e-post när de kommunicerar på internet.

Tid på internet
Internetanvändare födda på 50-talet tillbringar drygt en timme dagligen åt internet medan de yngre användarna, 12-30 år, tillbringar dubbelt så mycket tid. Av 50- och 40 talisterna är det drygt hälften som använder internet varje dag, av 30-talisterna är det 33 procent och bland de ännu äldre är det 6 procent.