Vi har med den senaste tidens teknik ändrat vårt sätt att konsumera media. Webb-tv är en av de mest växande kanalerna och det tack vare Surfplattor, internet-tv, datorer och smartphones. Enligt Magnus Hultman, Nordenchef på Smartclip, så konsumerar vi 22 minuter rörligt innehåll per dag via andra plattformer än tv.

De största trenderna inom webb-tv är enligt Anna Rastner, editionschef på Expressen-tv:
– livebevakningar
– formaten blir längre

I takt med att konsumtionen ökar så förflyttas även det redaktionella arbete mot rörligt innehåll. Vi tar också till oss webb-tv när som helst under dagen, vilket gör att det finns någon prime-time. Rörligt material sprids också i större utsträckning i sociala medier.

Enligt KIA-index för Expressen webb-tv så har ökningen pendlat en del under våren, det lägsta besöksstatistiken var under v.15-17 då vi hade som finast väder i Sverige.

Besöksstatistik över Expressen-tv 2011