Är det bara jag som upplever att aktiviteten på Facebook har minskat?! Enligt den senaste statistiken, där Facebook för några dagar sedan nådde 700 miljoner användare, så beror den minskade aktiviteten knappast på färre medlemmar.

Jag tror det beror på två saker:

1. Listor
Vi har lärt oss konsekvenserna av vad det kan innebära att publicera fel typ av statusuppdatering, bild eller film. Vi är mer noga med sekretessinställningarna och delar in våra vänner i listor. När vi blir indelade i listor får vi ta del av mycket mindre material som våra vänner publicerar och sprider. Därmed upplever man att aktiviteten på Facebook också minskar.

2. Ny meddelande-funktion
Facebooks nya, snabba och enkla chat/meddelande-funktion inbjuder till en direkt-dialog med våra vänner.  Funktionen är  ytterligare ett steg i att Facebook ska ta över ännu mer av vår vardagliga korrenspondans – MSN, e-mail med mera.  Men funktionen bidrar till att vi hellre skickar meddelande direkt till varandra, istället för att publicerar innehåll i våra vänners loggar.

Frågan är vad för effekt det här kommer att ge på Facebook framöver. Om inget händer i forumet blir det inte lika viktigt för oss att gå in och titta kontinuerligt. Eller så blir det tvärtom, Facebook blir ett chat-rum där vi befinner oss hela tiden för att prata direkt med varandra.

Tycker ni också att aktiviteten på Facebook har minskat?