Som ni redan vet gillar jag undersökningar och statistik. Det är ingen hemlighet att sociala medier har tagit våra beteenden till en ny nivå, och jag fascineras alltid över när man får bekräftelse på tankar och påståenden som man har haft en längre tid.

Det är ett stort glapp mellan 40-talisterna och 90-talisternas användning av sociala medier. 90-talisterna är inte alls lika försiktiga i sociala medier, de är mer transparenta och har inte samma integritet som äldre generationer. Dessutom är de födda i ett samhälle där allt ska gå fort – e-post upplevs långsamt och man använder hellre chattverktyg eftersom det sker direkt.  En undersökningen som gjorts av undersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Canon, bekräftar återigen det här.

  • 56 procent av 40- talisterna kommunicerar dagligen med e- post, jämfört med 35 procent av 90- talisterna.
  • 40 procent av 90- talisterna chattar dagligen, endast 11 procent av 40- talisterna gör detsamma
  • 47 procent av 80- och 90-talisterna använder Facebook för att hålla reda på födelsedagar, jämfört med endast 9 procent av 40- talisterna

Undersökningen fokuserar framför allt på att män och kvinnor kommunicerar olika på nätet. Inget som är förvånande egentligen, vi får återigen bekräftelse på att våra olikheter i verkliga livet även syns i sociala medier. Kvinnor har större behov av att kommunicera, är mer anpassningsbara och nyfikna än män. Det som jag tycker är spännande i undersökningen är att män i större utsträckning använder sig av chattverktyg och Twitter – kort och snabb kommunikation.

  • 22 procent av männen använder chattverktyg dagligen, jämfört med 17 procent av kvinnorna
  • 4 procent av männen Twittrar dagligen, jämfört med endast 2 procent av kvinnorna

Övrig skillnaden på män och kvinnor. 

  • 42 procent av kvinnorna kommunicerar dagligen via Facebook, jämfört med endast 29 procent av männen
  • 31 procent av de tillfrågade kvinnorna använder Facebook för att hålla reda på viktig information medan endast 24 procent av männen gör detsamma
  • 7 procent av de tillfrågade kvinnorna bloggar dagligen medan endast 3 procent av männen gör detsamma

Undersökningen bygger på 2032 intervjuer har genomförts representativt för kön ålder och region på den svenska befolkningen, i åldern 18 – 65 år.